වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
samsung
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු )

-

දැන්විම් 650 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Samsung ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S7 (Used)
Samsung Galaxy S7 (Used)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 29,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S6 (Used)
Samsung Galaxy S6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S8 64GB [Blue] (Used)
Samsung Galaxy S8 64GB [Blue] (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 57,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 max 4gb (Used)
Samsung Galaxy J7 max 4gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung M20 (Used)
Samsung M20 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Note 5 32Gb (Used)
Samsung Galaxy Note 5 32Gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J6+ (Used)
Samsung Galaxy J6+ (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S7 Edge 32GB Blue (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge 32GB Blue (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S7 32GB [Blue] (Used)
Samsung Galaxy S7 32GB [Blue] (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB [Blue] (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB [Blue] (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy A7 2017 (Used)
Samsung Galaxy A7 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S6 Edge 32GB [Blue] (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB [Blue] (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 47,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J1 next (Used)
Samsung Galaxy J1 next (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J4+ J4 (Used)
Samsung Galaxy J4+ J4 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Grand prime + (Used)
Samsung Galaxy Grand prime + (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S6 32GB [Blue] (Used)
Samsung Galaxy S6 32GB [Blue] (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 J 7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 J 7 prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 2016 Gold 16GB (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 Gold 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S6 32GB (Used)
Samsung Galaxy S6 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 Pro (Used)
Samsung Galaxy J2 Pro (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J1 ace (Used)
Samsung Galaxy J1 ace (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 2,800

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J4 (Used)
Samsung Galaxy J4 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!