වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
apple
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු )

-

දැන්විම් 490 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Apple ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S Plus 64GB (Used)
Apple iPhone 6S Plus 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 51,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Note Edge Black & White (Used)
Samsung Galaxy Note Edge Black & White (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 128GB (Used)
Apple iPhone 7 128GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 62,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5 64 Gb Black (Used)
Apple iPhone 5 64 Gb Black (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

පැය 11
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S Plus (Used)
Apple iPhone 6S Plus (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 53,999

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 100,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 128GB [Black] (Used)
Apple iPhone 7 128GB [Black] (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 59,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 64gb (Used)
Apple iPhone 6S 64gb (Used)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone SE 32GB (Used)
Apple iPhone SE 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 33,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 128Gb (Used)
Apple iPhone 7 128Gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 56,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 Plus 64GB (Used)
Apple iPhone 6 Plus 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 41,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 64GB Black (Used)
Apple iPhone 6S 64GB Black (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 42,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 Silver & Black (Used)
Apple iPhone 6 Silver & Black (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 30,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 Plus Black 64Gb (Used)
Apple iPhone 6 Plus Black 64Gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 42,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S gold (Used)
Apple iPhone 5S gold (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 Gold (Used)
Apple iPhone 7 Gold (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone X 2018 (Used)
Apple iPhone X 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 112,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S 16gb (Used)
Apple iPhone 5S 16gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S Plus 32GB (Used)
Apple iPhone 6S Plus 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 53,500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!