වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DTM 200 2017
Demak DTM 200 2017

1,287 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dawn BEN 2016
Hero Dawn BEN 2016

14,200 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Scooty Pep+ NC.BED.. 2017
TVS Scooty Pep+ NC.BED.. 2017

11,968 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

19,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Scooty Pept NC. XI.... 2012
TVS Scooty Pept NC. XI.... 2012

26,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Streak NC.XZ.... 2012
TVS Streak NC.XZ.... 2012

31,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Scooty Pep+ 2014
TVS Scooty Pep+ 2014

12,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Star Sport 2007
TVS Star Sport 2007

55,818 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

44,550 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Flame 2009
TVS Flame 2009

45,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Metro 100 2018
TVS Metro 100 2018

10,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS 2015
TVS 2015

2,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Apache 150 2010
TVS Apache 150 2010

65,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Scooty Pept 2010
TVS Scooty Pept 2010

50,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Scooty Pept pep 2009
TVS Scooty Pept pep 2009

38,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Apache RTR 200 2017
TVS Apache RTR 200 2017

11,700 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Metro plus 2015
TVS Metro plus 2015

17,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Victor 2006
TVS Victor 2006

50,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Scooty Pep+ Plus 90cc 2012
TVS Scooty Pep+ Plus 90cc 2012

43,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,500

දින 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Apache Tv's 180Rtr 2013
TVS Apache Tv's 180Rtr 2013

35,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 43
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Victor GLX 2008
TVS Victor GLX 2008

58,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Apache RTR 2009
TVS Apache RTR 2009

20,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Scooty Pep+ 2012
TVS Scooty Pep+ 2012

30,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!