වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 226 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 NW 2013
Bajaj CT100 NW 2013

68,520 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 16 BAE 2013
Yamaha FZ 16 BAE 2013

47,431 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 248,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio BRANDNEW 2018
Honda Dio BRANDNEW 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Super Club 2010
Honda Super Club 2010

36,523 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

14,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 152,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

25,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 163,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

6,700 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 207,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Red White 2016
Honda Dio Red White 2016

3,225 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Blue White 2016
Honda Dio Blue White 2016

695 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2015
Honda Hornet 2015

42,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 665,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet ch115(bde) 2016
Honda Hornet ch115(bde) 2016

22,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 595,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet chassi .110 2007
Honda Hornet chassi .110 2007

16,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 465,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda PCX 150 2015
Honda PCX 150 2015

35,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 600,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CRF 150 2014
Honda CRF 150 2014

135,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet Ch. 140 2015
Honda Hornet Ch. 140 2015

18,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 395,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio DLX NEW 2018
Honda Dio DLX NEW 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2012
Honda Hornet 2012

25,959 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 645,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Original 2017
Honda Dio Original 2017

14,300 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2017
Honda Hornet 2017

12,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 685,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2017
Honda Hornet 2017

16,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 725,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio brandnew 2018
Honda Dio brandnew 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio brandnew 2018
Honda Dio brandnew 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet BFK 2017
Honda Hornet BFK 2017

22,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 625,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio DLX 2018
Honda Dio DLX 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Vt Full Cawling 2000
Honda Vt Full Cawling 2000

15,150 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Custom 50 Val 2016
Honda Custom 50 Val 2016

12,780 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Chaly 50 Custom 2015
Honda Chaly 50 Custom 2015

8,950 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!