වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 202 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DXT Dart 225 2017
Demak DXT Dart 225 2017

10,850 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

34,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Japan 2010
Honda Dio Japan 2010

10,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Super Club custom 50 2005
Honda Super Club custom 50 2005

75,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet BDE - Ch 115 2016
Honda Hornet BDE - Ch 115 2016

25,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 625,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

12,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 182,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Little Cub 2015
Honda Little Cub 2015

10,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio BDF 2015
Honda Dio BDF 2015

157,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

19,450 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 179,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Little Cub Selfstart 2017
Honda Little Cub Selfstart 2017

12,580 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Zoomer 50 2016
Honda Zoomer 50 2016

14,780 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CD 125 2010
Honda CD 125 2010

38,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet honat 2015
Honda Hornet honat 2015

26,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CD 125 150CH 2016
Honda CD 125 150CH 2016

45,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 540,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio NEW VERSION 2018
Honda Dio NEW VERSION 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2015
Honda Hornet 2015

34,900 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 595,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2012
Honda Hornet 2012

18,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 525,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2015
Honda Hornet 2015

16,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 625,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

34,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda AX1 CH 120 2008
Honda AX1 CH 120 2008

34,560 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

27,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CD 200 2000
Honda CD 200 2000

35,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 775,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CD 125 1970
Honda CD 125 1970

84,750 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

15,647 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda PCX japan customized 2017
Honda PCX japan customized 2017

1,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 520,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CBR Hurricane 2008
Honda CBR Hurricane 2008

37,658 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

21,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!