වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 234 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2012
Honda Hornet 2012

18,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 495,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Het 2014
Honda Dio Het 2014

19,257 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Benly 125 2008
Honda Benly 125 2008

56,677 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CBR gallam 2008
Honda CBR gallam 2008

46,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda PCX 2016
Honda PCX 2016

7,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

35,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio online 2018 model
Honda Dio online 2018 model

6,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CD 125 Benly 2008
Honda CD 125 Benly 2008

23,900 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

11,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Super Cub Custom 2017
Honda Super Cub Custom 2017

5,742 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 199,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda MD 90 2017
Honda MD 90 2017

20,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 237,500

පැය 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Digital Dx 2018
Honda Dio Digital Dx 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda AX1 2008
Honda AX1 2008

25,200 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Roadmaster 1984
Honda Roadmaster 1984

122,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda AX1 2011
Honda AX1 2011

58,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2017
Honda Hornet 2017

16,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 725,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Led Running Lamp 2018
Honda Dio Led Running Lamp 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,470

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Led Drl Blue 2019
Honda Dio Led Drl Blue 2019

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet shassi 115 2015
Honda Hornet shassi 115 2015

24,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 585,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Little Cub 2017
Honda Little Cub 2017

39,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 179,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 250 2015
Honda Hornet 250 2015

35,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 595,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Activa 2015
Honda Activa 2015

16,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

28,800 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Matt Digital Dx 2019
Honda Dio Matt Digital Dx 2019

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,900

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio NW BDT... 2016
Honda Dio NW BDT... 2016

24,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!