වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda PCX 125 A Iddling 2015
Honda PCX 125 A Iddling 2015

15,560 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 435,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2014
Yamaha TW 2014

20,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 299,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2015
Yamaha TW 2015

16,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

10,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Tricker 250 2009
Yamaha Tricker 250 2009

25,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray ZR NW BFO. 2017
Yamaha Ray ZR NW BFO. 2017

12,800 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S Version 2 2016
Yamaha FZ S Version 2 2016

18,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 317,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray ZR ON LIGHT 2017
Yamaha Ray ZR ON LIGHT 2017

13,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 197,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S BEU 2017
Yamaha FZ S BEU 2017

19,425 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 328,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha DT xd..serrow 2009
Yamaha DT xd..serrow 2009

38,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha DT 2007
Yamaha DT 2007

45,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ BBB 2014
Yamaha FZ BBB 2014

24,300 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2017
Yamaha TW 2017

32,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ V 2 2015
Yamaha FZ V 2 2015

23,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 278,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha WR 25R 2014
Yamaha WR 25R 2014

38,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 900,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha SR 125 2009
Yamaha SR 125 2009

85,657 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

51,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ Ver 2.0 2015
Yamaha FZ Ver 2.0 2015

34,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 268,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Jog 2017
Yamaha Jog 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ New 2018
Yamaha FZ New 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S BBB 2014
Yamaha FZ S BBB 2014

23,400 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 243,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

14,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 225 2011
Yamaha TW 225 2011

29,112 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 475,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 200 Hub Modified 2014
Yamaha TW 200 Hub Modified 2014

9,780 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 2010
Yamaha FZ 2010

65,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

10,080 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 184,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!