වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dawn BEN 2016
Hero Dawn BEN 2016

14,200 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda AX1 250 2012
Honda AX1 250 2012

59,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 380,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2017
Yamaha TW 2017

11,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha DT 50 2014
Yamaha DT 50 2014

195 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S Virsion 2 Fzs 2017
Yamaha FZ S Virsion 2 Fzs 2017

12,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 225 2014
Yamaha TW 225 2014

29,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 445,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 2009
Yamaha FZ 2009

35,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray ZR NW.BFO...... 2017
Yamaha Ray ZR NW.BFO...... 2017

11,200 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray ZR . 2018
Yamaha Ray ZR . 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S WM 2011
Yamaha FZ S WM 2011

65,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S FZ-S 2016
Yamaha FZ S FZ-S 2016

26,150 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 338,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Fazer BAB 2012
Yamaha Fazer BAB 2012

35,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

21,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray ZR 2015
Yamaha Ray ZR 2015

19,930 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

38,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 2011
Yamaha FZ 2011

42,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ V2 2015
Yamaha FZ V2 2015

23,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 288,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha vox 2013
Yamaha vox 2013

14,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ s BEP 2016
Yamaha FZ s BEP 2016

27,980 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S 150 2015
Yamaha FZ S 150 2015

30,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW Japan 2012
Yamaha TW Japan 2012

4,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 440,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha 2014 Edition
Yamaha 2014 Edition

38,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 380,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2012
Yamaha TW 2012

123,456 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ New S 2018
Yamaha FZ New S 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 116,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 200 2015
Yamaha TW 200 2015

3,440 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 16 BAE 2013
Yamaha FZ 16 BAE 2013

47,431 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 248,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Vox 2011
Yamaha Vox 2011

7,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!