වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 180 2018
Bajaj Pulsar 180 2018

3,950 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2013
Bajaj CT100 2013

56,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha WR 250x 2016
Yamaha WR 250x 2016

23,865 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 950,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

12,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2017
Yamaha TW 2017

12,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 435,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ XQ 2012
Yamaha FZ XQ 2012

25,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 203,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW BAH 2013
Yamaha TW BAH 2013

28,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 268,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 2011
Yamaha FZ 2011

25,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 207,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2015
Yamaha TW 2015

17,800 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2014
Yamaha TW 2014

7,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

29,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 192,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

30,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Saluto 125 2016
Yamaha Saluto 125 2016

55,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2015
Yamaha TW 2015

24,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha DT 50 2014
Yamaha DT 50 2014

14,805 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray 2017
Yamaha Ray 2017

11,400 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2013
Yamaha TW 2013

35,160 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 268,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2015
Yamaha TW 2015

75,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 510,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

12,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha SR 125 2009
Yamaha SR 125 2009

56,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Serow Anniversary 2002
Yamaha Serow Anniversary 2002

38,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha vox 2013
Yamaha vox 2013

14,300 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2010 2013
Yamaha TW 2010 2013

41,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2008
Yamaha TW 2008

34,889 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 16 2014
Yamaha FZ 16 2014

31,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Tricker 2015
Yamaha Tricker 2015

24,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 430,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

13,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!