වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 BDC 2016
Bajaj CT100 BDC 2016

36,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 16 BAE 2013
Yamaha FZ 16 BAE 2013

47,431 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 248,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure NC BCH... 2015
Hero Pleasure NC BCH... 2015

27,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

විනාඩි 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

29,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

24,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

19,200 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero heero punch 2011
Hero heero punch 2011

9,600 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Honda Splendor 2011
Hero Honda Splendor 2011

28,614 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk 2014
Hero Hunk 2014

53,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dawn BEN 2016
Hero Dawn BEN 2016

14,200 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk 2007
Hero Hunk 2007

35,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dawn 2005
Hero Dawn 2005

45,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 37,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

9,200 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

33,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

19,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

8,120 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

19,304 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk 2009
Hero Hunk 2009

45,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

32,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

18,850 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure Pleaser 2012
Hero Pleasure Pleaser 2012

31,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero CBZ 150 2012
Hero CBZ 150 2012

75,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 129,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

16,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

34,775 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dawn 2007
Hero Dawn 2007

65,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

28,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!