වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2013
Bajaj CT100 2013

56,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

9,800 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dawn 2007
Hero Dawn 2007

43,929 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

18,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 116,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

17,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure New 2018
Hero Pleasure New 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,500

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

28,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk NW BAZ..2014 2014
Hero Hunk NW BAZ..2014 2014

31,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

26,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

21,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

12,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Glamour HONDA 2014
Hero Glamour HONDA 2014

25,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Karizma 2014
Hero Karizma 2014

4,700 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk 2014
Hero Hunk 2014

50,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Splender i smart 2014
Hero Splender i smart 2014

23,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Maestro Edge 110 2018
Hero Maestro Edge 110 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,500

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

23,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

49,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2008
Hero Pleasure 2008

40,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure NW XJ 2012
Hero Pleasure NW XJ 2012

25,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk Honda 2011
Hero Hunk Honda 2011

28,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Splender Ismart 2016
Hero Splender Ismart 2016

16,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Xtream Sport 2016
Hero Xtream Sport 2016

30,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dawn CD 2008
Hero Dawn CD 2008

65,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk honda 2009
Hero Hunk honda 2009

43,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

12,600 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Hunk 2013
Hero Hunk 2013

30,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!