වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
suzuki
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි Suzuki මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DXT Dart 225 2017
Demak DXT Dart 225 2017

10,850 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2013
Bajaj CT100 2013

56,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki Djebel 2009
Suzuki Djebel 2009

20,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 2016
Suzuki GN 125 2016

23,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 2002
Suzuki GN 125 2002

35,800 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 Onlight Japan 2017
Suzuki GN 125 Onlight Japan 2017

12,480 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 EN Model 2004
Suzuki GN 125 EN Model 2004

32,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GS 125 2001
Suzuki GS 125 2001

55,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki Volty Badge 2015
Suzuki Volty Badge 2015

75,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 JAPAN 2007
Suzuki GN 125 JAPAN 2007

30,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GS 125 JAPAN 2011
Suzuki GS 125 JAPAN 2011

35,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki 2017
Suzuki 2017

2,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 2012
Suzuki GN 125 2012

21,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki Bandit 2016
Suzuki Bandit 2016

8,150 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 2012
Suzuki GN 125 2012

18,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 250 GSXRR 2010
Suzuki GN 250 GSXRR 2010

14,460 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki Lets 4 2015
Suzuki Lets 4 2015

8,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 2007
Suzuki GN 125 2007

65,710 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki DR 2000
Suzuki DR 2000

36,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 2001
Suzuki GN 125 2001

50,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 51
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 2002
Suzuki GN 125 2002

28,652 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 52
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 2016
Suzuki GN 125 2016

12,300 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!