මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3 උපාංග විකිණීමට කිලිනොච්චිය

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි