මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අනුරාධපුර විකිණීමට ඇති ස්පීකර්ස් සහ ශබ්ද පද්ධති

දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි