වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 1,267 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 1280 (New)
Nokia 1280 (New)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

විනාඩි 43
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Oppo A83 (Used)
Oppo A83 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

පැය 1 යි
I Phone 7 display

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Black
Black

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5S 16 GB (Used)
Apple iPhone 5S 16 GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Notē Edge (Used)
Samsung Galaxy Notē Edge (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Notē4 32GB (Used)
Samsung Galaxy Notē4 32GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Notē3 32GB (Used)
Samsung Galaxy Notē3 32GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Notē2 32GB (Used)
Samsung Galaxy Notē2 32GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Notē 16GB (Used)
Samsung Galaxy Notē 16GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhonē 6s 64GB (Used)
Apple iPhonē 6s 64GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 44,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhonē 6 64GB (Used)
Apple iPhonē 6 64GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 34,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 6 IOS12 (Used)
Apple iPhone 6 IOS12 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhonē 5s (Used)
Apple iPhonē 5s (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කෑගල්ල - බුදු රැස්මාලා
බුදු රැස්මාලා

කෑගල්ල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei GR3 17 (Used)
Huawei GR3 17 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei GR3 17 (Used)
Huawei GR3 17 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 6.1 Brand new (New)
Nokia 6.1 Brand new (New)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 6.1 (Used)
Nokia 6.1 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Sony Xperia X (Used)
Sony Xperia X (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J5 6 (New)
Samsung Galaxy J5 6 (New)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!