දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගලිගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone X 64 gb (Used)
Apple iPhone X 64 gb (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 120,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 7 matt black 128GB (Used)
Apple iPhone 7 matt black 128GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Vacuum Cleaner
Vacuum Cleaner

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,300

දින 4
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy A5 6 (Used)
Samsung Galaxy A5 6 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 4
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කෑගල්ල - Darksiders III
Darksiders III

කෑගල්ල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 270

දින 4
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Camara 16 GB sd
Camara 16 GB sd

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Greenchef NETO - Mixer Grinder
Greenchef NETO - Mixer Grinder

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,200

දින 11
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කෑගල්ල - RIDE 3
RIDE 3

කෑගල්ල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 320

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - 8th Gen I7 Lapptop
8th Gen I7 Lapptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 109,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Rice Cooker
Rice Cooker

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,400

දින 12
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කෑගල්ල - Gears Of War 4
Gears Of War 4

කෑගල්ල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 1,420

දින 12
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy A3 2016 (Used)
Samsung Galaxy A3 2016 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 13
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කෑගල්ල - Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V

කෑගල්ල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 870

දින 13
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කෑගල්ල - Assassin's Creed Odyssey
Assassin's Creed Odyssey

කෑගල්ල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 820

දින 15
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Core (Used)
Samsung Galaxy Core (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 6,700

දින 15
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Ace (Used)
Samsung Galaxy Ace (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 1,900

දින 16
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung (Used)
Samsung (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 3,800

දින 16
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 17
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 18
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කෑගල්ල - Battlefield V
Battlefield V

කෑගල්ල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 670

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon 60d (Body only)
Canon 60d (Body only)

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 20
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DDR3 2GB
DDR3 2GB

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 23
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J2 prime (Used)
Samsung Galaxy J2 prime (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 29
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Y6 . (Used)
Huawei Y6 . (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!