දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගලිගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 6S Plus 6 s paus 128 gp (Used)
Apple iPhone 6S Plus 6 s paus 128 gp (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 57,500

විනාඩි 15
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 40 Inch Led Monitor & Cor 2 Duo Mashine
40 Inch Led Monitor & Cor 2 Duo Mashine

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 39,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - INNOVEX PRESSURE
INNOVEX PRESSURE

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - PHILIPS vacuum cleaner
PHILIPS vacuum cleaner

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 3 olleh (Used)
Samsung Galaxy Note 3 olleh (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,999

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5S 32 GB Silver (Used)
Apple iPhone 5S 32 GB Silver (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Mac Book Pro 13”
Mac Book Pro 13”

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 1
huawei y3c ඕනේ

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Jvc Hd Everio
Jvc Hd Everio

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 3
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කෑගල්ල - Hit Man 2 + Offline Activation
Hit Man 2 + Offline Activation

කෑගල්ල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 820

දින 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S2 (Used)
Samsung Galaxy S2 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Sony Xperia E4 (Used)
Sony Xperia E4 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon 400 D
Canon 400 D

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 5
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කෑගල්ල - Assassin's Creed Odyssey
Assassin's Creed Odyssey

කෑගල්ල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 770

දින 5
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 12,999

දින 8
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5C (Used)
Apple iPhone 5C (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 9
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කෑගල්ල - FIFA 19 + Offline Activation
FIFA 19 + Offline Activation

කෑගල්ල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 720

දින 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 105 srilankan (Used)
Nokia 105 srilankan (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 11
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කෑගල්ල - Tom Clancy’s The Division
Tom Clancy’s The Division

කෑගල්ල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 2,500

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - LG washing machine
LG washing machine

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Samsung Rt26 Refrigerator
Samsung Rt26 Refrigerator

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!