වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 2,449 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS200 200NS [8] 2018
Bajaj Pulsar NS200 200NS [8] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,985

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

16,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

විනාඩි 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

14,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

විනාඩි 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

19,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 135 Disk Brake 2009
Bajaj Discover 135 Disk Brake 2009

45,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure red baby 2012
Hero Pleasure red baby 2012

39,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pep+ 2009
TVS Scooty Pep+ 2009

21,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 2016
Bajaj Pulsar 135 2016

32,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Jade Chassis 110 2008
Honda Jade Chassis 110 2008

28,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache - 2019
TVS Apache - 2019

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Dark Night 2018
Yamaha Ray ZR Dark Night 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,100

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Disc 2018
Yamaha Ray ZR Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,500

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq - 2019
TVS Ntorq - 2019

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2010
Yamaha FZ S 2010

48,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S Dark Night 2018
Yamaha FZ S Dark Night 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,500

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 16 2018
Yamaha FZ 16 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,500

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 2015
Bajaj Discover 2015

7,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 2017
Bajaj CT100 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

15,800 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Loncin Super cup 2006
Loncin Super cup 2006

35,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero HF Dawn Down 2009
Hero HF Dawn Down 2009

42,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache RTR 2012
TVS Apache RTR 2012

35,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S WHITE 2018
Yamaha FZ S WHITE 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 111,500

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S GRAY 2018
Yamaha FZ S GRAY 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 111,500

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ BLUE 2018
Yamaha FZ BLUE 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 111,500

පැය 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!