වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2013
Bajaj Pulsar 150 2013

27,850 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 160 2018
TVS Apache 160 2018

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina 100 2011
Bajaj Platina 100 2011

38,590 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Hornet Ch 115 2012
Honda Hornet Ch 115 2012

22,567 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 568,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 2017
Bajaj Discover 125 2017

7,960 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Jade 2004
Honda Jade 2004

25,900 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S V 2 .0 2016
Yamaha FZ S V 2 .0 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

38,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

40,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ FZ-0.2 2015
Yamaha FZ FZ-0.2 2015

35,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 2015
TVS Apache 2015

19,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

6,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2013
Bajaj Pulsar 150 2013

16,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Kinetic 4S 2013
Kinetic 4S 2013

35,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S V 2.0 2016
Yamaha FZ S V 2.0 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk Honda 2010
Hero Hunk Honda 2010

38,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Kinetic Safari 2016
Kinetic Safari 2016

10,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 110 2015
Honda Dio 110 2015

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,500

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda SD125T 2002
Honda SD125T 2002

25,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 135 Disk 2010
Bajaj Discover 135 Disk 2010

39,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 200 2017
TVS Apache 200 2017

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Suzuki GN 125 QM125-9k 2010
Suzuki GN 125 QM125-9k 2010

60,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!