වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 156 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina finance දාලා දෙන්නම් 2014
Bajaj Platina finance දාලා දෙන්නම් 2014

40,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 2010
Bajaj CT100 2010

28,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Brandnew 2018
Yamaha Ray ZR Brandnew 2018

8 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,900

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Hornet Chasi (105) 2010
Honda Hornet Chasi (105) 2010

21,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 435,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 disk model 2013
Bajaj Discover 125 disk model 2013

10,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 2013
Bajaj Discover 125 2013

104,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

39,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina 2016
Bajaj Platina 2016

22,300 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina UL-** 2009
Bajaj Platina UL-** 2009

50,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pept 2013
TVS Scooty Pept 2013

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

38,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 160 2018
TVS Apache 160 2018

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

13,600 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Hornet 2012
Honda Hornet 2012

50,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 495,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

17,696 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Splender 96000 2011
Hero Splender 96000 2011

50,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ Brandnew 2018
Yamaha FZ Brandnew 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,500

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

7,500 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 208,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 2008
Bajaj Discover 2008

50,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina 2010
Bajaj Platina 2010

50,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 135 2010
Bajaj Discover 135 2010

30,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 149,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 2009
Bajaj CT100 2009

24,950 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,500

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!