වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj pulsar 2016
Bajaj pulsar 2016

17,500 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ_S 2018
Yamaha FZ_S 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 200 2009
Bajaj Pulsar 200 2009

93,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda CBR Gullarm 2010
Honda CBR Gullarm 2010

45,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 515,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Fz S 2018
Yamaha Fz S 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj discover 2010
Bajaj discover 2010

54,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS 2016
Bajaj Pulsar NS 2016

9,900 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 279,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina 100 2007
Bajaj Platina 100 2007

50,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha SRX 400 3VN 1998
Yamaha SRX 400 3VN 1998

37,183 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 445,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda diyo 2014
Honda diyo 2014

40,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 2016
Bajaj Pulsar 2016

30,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha YZF R1 2008
Yamaha YZF R1 2008

23,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 2016
Bajaj Pulsar 2016

24,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj discover 2011
Bajaj discover 2011

55,120 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

3,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Ct100 2010
Bajaj Ct100 2010

38,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

31,545 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj pulsar150 2010
Bajaj pulsar150 2010

45,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj platina 100 2012
Bajaj platina 100 2012

39,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda CD200 Roadmaster 1985
Honda CD200 Roadmaster 1985

80,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray Zr 2018
Yamaha Ray Zr 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Fz_S 2018
Yamaha Fz_S 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S V2 2015
Yamaha FZ S V2 2015

32,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

25,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

20,001 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!