වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 120 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

89,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

60,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 Wp BAA 1100 2012
Bajaj CT100 Wp BAA 1100 2012

59,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 2012
Bajaj Discover 125 2012

65,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha TW 2017
Yamaha TW 2017

13,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 395,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Vespa VXL 125 2017
Vespa VXL 125 2017

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda CBR 2014
Honda CBR 2014

19,200 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 595,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Maestro Edge .... 2018
Hero Maestro Edge .... 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR 18(08)005 2018
Yamaha Ray ZR 18(08)005 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR .... 2018
Yamaha Ray ZR .... 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR .... 2018
Yamaha Ray ZR .... 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 17(07)004 2018
Yamaha FZ 17(07)004 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 17 2018
Yamaha FZ S 17 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,900

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Kristal 2008
Bajaj Kristal 2008

5,900 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 160 2018
TVS Apache 160 2018

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,900

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,500

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pep+ 2012
TVS Scooty Pep+ 2012

29,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,900

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina 2009
Bajaj Platina 2009

35,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina 2009
Bajaj Platina 2009

49,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Maestro Edge Onlight 2018
Hero Maestro Edge Onlight 2018

1,151 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

30,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!