වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Suzuki Volty 2013
Suzuki Volty 2013

10,330 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 135 (disk) 2010
Bajaj Discover 135 (disk) 2010

30,542 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure BCE 2015
Hero Pleasure BCE 2015

16,700 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

6,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2009
Hero Hunk 2009

20,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero CBZ 2008
Hero CBZ 2008

47,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero 2010
Hero 2010

1,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

16,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Xtream Xtreme 2015
Hero Xtream Xtreme 2015

17,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2015
Hero Hunk 2015

22,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Splender i smart 110 2016
Hero Splender i smart 110 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk Honda 2010
Hero Hunk Honda 2010

38,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Passion pro 2010
Hero Passion pro 2010

82,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 27,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Glamour 2010
Hero Glamour 2010

45,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!