වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

31,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS200 200NS [67] 2018
Bajaj Pulsar NS200 200NS [67] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,985

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

9,369 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Glamour 2008
Hero Glamour 2008

36,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero HF Deluxe 2012
Hero HF Deluxe 2012

27,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2010
Hero Hunk 2010

30,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure pleasure. 2011
Hero Pleasure pleasure. 2011

19,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,500

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,500

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

28,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Glamour 2012
Hero Glamour 2012

45,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Glamour Honda 2011
Hero Glamour Honda 2011

36,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

12,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2017
Hero Hunk 2017

3,200 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

18,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dawn 2014
Hero Dawn 2014

13,712 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2015
Hero Hunk 2015

36,750 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Splender Used 2008
Hero Splender Used 2008

25,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk Digital Meter 2011
Hero Hunk Digital Meter 2011

38,957 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 116,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

20,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2012
Hero Hunk 2012

29,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk Honda 2012
Hero Hunk Honda 2012

33,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dawn 2005
Hero Dawn 2005

45,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2015
Hero Hunk 2015

27,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2014
Hero Hunk 2014

16,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

21,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!