වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Demak DXT Dart 225 2017
Demak DXT Dart 225 2017

14,200 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash BDL 2016
Hero Dash BDL 2016

17,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Glamour 2017
Hero Glamour 2017

8,803 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero CBZ X treme 2012
Hero CBZ X treme 2012

42,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2010
Hero Hunk 2010

59,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

45,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

38,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hunk 2017
Hero Hunk 2017

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Splender 96000 2011
Hero Splender 96000 2011

50,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

18,600 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 26,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 26,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

9,200 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

9,200 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

26,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2008
Hero Pleasure 2008

321,987 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash Vx 2016
Hero Dash Vx 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash DSAH 2016
Hero Dash DSAH 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

7,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!