වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 295 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Demak DXT Dart 225 2017
Demak DXT Dart 225 2017

14,200 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S ver 2 BGK 2018
Yamaha FZ S ver 2 BGK 2018

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S FZS Double DISC 2018
Yamaha FZ S FZS Double DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,500

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S FZS DOUBLE DISC 2018
Yamaha FZ S FZS DOUBLE DISC 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,900

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2010
Yamaha FZ 2010

72,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 164,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S ver 2 BFJ 2018
Yamaha FZ S ver 2 BFJ 2018

7,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S FZS VER 2 (20/8) 2018
Yamaha FZ S FZS VER 2 (20/8) 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S FZS VER2 (20/8) 2018
Yamaha FZ S FZS VER2 (20/8) 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

45,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 238,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2017 ver 2
Yamaha FZ S 2017 ver 2

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ25 FZ S 2016 ver 2 BDC 2017
Yamaha FZ25 FZ S 2016 ver 2 BDC 2017

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2017 ver 2 BDJ
Yamaha FZ S 2017 ver 2 BDJ

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ25 FZ S ver 2 BED 2017
Yamaha FZ25 FZ S ver 2 BED 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S Fzs 19/8/2018 2018
Yamaha FZ S Fzs 19/8/2018 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ25 FZS 2017 BDT ver 2
Yamaha FZ25 FZS 2017 BDT ver 2

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2017 ver 2 BDH
Yamaha FZ S 2017 ver 2 BDH

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Brandnew 2018
Yamaha Ray ZR Brandnew 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,900

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Brandnew 2018
Yamaha Ray ZR Brandnew 2018

8 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,900

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

18,900 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S Fzs new ver 2 2018
Yamaha FZ S Fzs new ver 2 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2018 on ලයිට් ,
Yamaha FZ 2018 on ලයිට් ,

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

39,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ25 FZ S 2018 ON ලයිට්
Yamaha FZ25 FZ S 2018 ON ලයිට්

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2016 BDS ver 2
Yamaha FZ S 2016 BDS ver 2

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!