වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 332 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Suzuki Volty 2013
Suzuki Volty 2013

10,330 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFG 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFG 2018

8,001 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

විනාඩි 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BEZ 2018
Yamaha FZ VIR 2 BEZ 2018

10,882 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

විනාඩි 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BEO 2017
Yamaha FZ VIR 2 BEO 2017

12,177 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

විනාඩි 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BEQ 2018
Yamaha FZ VIR 2 BEQ 2018

9,188 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

විනාඩි 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

12,338 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BEN- 2017
Yamaha FZ VIR 2 BEN- 2017

13,889 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BES- 2017
Yamaha FZ VIR 2 BES- 2017

13,567 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ version 2 2017
Yamaha FZ version 2 2017

11,300 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha SZ-RR szx 2013
Yamaha SZ-RR szx 2013

17,600 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 1 BCX 2016
Yamaha FZ VIR 1 BCX 2016

14,928 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFI 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFI 2018

7,339 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFH 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFH 2018

7,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFX 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFX 2018

7,899 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

34,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 254,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BGA 2018
Yamaha FZ VIR 2 BGA 2018

6,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFX- 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFX- 2018

7,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFA 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFA 2018

12,900 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S Rear Disc 2018
Yamaha FZ S Rear Disc 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 439,900

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 439,900

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Drum Cyan 2018
Yamaha Ray ZR Drum Cyan 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Drum 2018
Yamaha Ray ZR Drum 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Drum 2018
Yamaha Ray ZR Drum 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S FZs VIR 2 BDO 2016
Yamaha FZ S FZs VIR 2 BDO 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!