වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 325 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS200 200NS [67] 2018
Bajaj Pulsar NS200 200NS [67] 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,985

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEQ 2017
Honda Dio BEQ 2017

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEV 2018
Honda Dio BEV 2018

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

17,500 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEA 2017
Honda Dio BEA 2017

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEV 2017
Honda Dio BEV 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 29,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEA 2017
Honda Dio BEA 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEA 2017
Honda Dio BEA 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEQ 2017
Honda Dio BEQ 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Jade ch120 2012
Honda Jade ch120 2012

32,850 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEA 2017
Honda Dio BEA 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BDT 2017
Honda Dio BDT 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEA 2017
Honda Dio BEA 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Hornet 2012
Honda Hornet 2012

25,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 465,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEV 2017
Honda Dio BEV 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFA 2018
Honda Dio BFA 2018

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Hornet 2014
Honda Hornet 2014

41,800 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 510,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEF 2017
Honda Dio BEF 2017

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFD 2017
Honda Dio BFD 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFA 2018
Honda Dio BFA 2018

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFJ 2018
Honda Dio BFJ 2018

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEH 2018 2017
Honda Dio BEH 2018 2017

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFA 2018
Honda Dio BFA 2018

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BDA 2017
Honda Dio BDA 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Hornet 2016
Honda Hornet 2016

7,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFA 2018
Honda Dio BFA 2018

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 29,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!