වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 163 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Suzuki Volty 2013
Suzuki Volty 2013

10,330 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda CB Hornet 115ch 2017
Honda CB Hornet 115ch 2017

33,601 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 650,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda CB Hornet 115ch 2013
Honda CB Hornet 115ch 2013

41,206 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 625,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFA 2017
Honda Dio BFA 2017

12,111 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFz- 2017
Honda Dio BFz- 2017

8,789 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEV 2017
Honda Dio BEV 2017

9,778 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio black&white 2016
Honda Dio black&white 2016

15,900 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 183,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEG 2017
Honda Dio BEG 2017

13,838 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEB- 2017
Honda Dio BEB- 2017

9,819 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BER 2017
Honda Dio BER 2017

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BET 2017
Honda Dio BET 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEK 2017
Honda Dio BEK 2017

8,700 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BER 2017
Honda Dio BER 2017

12,700 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFA 2018
Honda Dio BFA 2018

8,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

23,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

22,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFD 2018
Honda Dio BFD 2018

6,900 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFB- 2017
Honda Dio BFB- 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFX 2018
Honda Dio BFX 2018

6,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BAH - 110cc 2017
Honda Dio BAH - 110cc 2017

11,700 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFG- 2017
Honda Dio BFG- 2017

11,200 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFC 2018
Honda Dio BFC 2018

10,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

23,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 174,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 110 2016
Honda Dio 110 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

24,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!