වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Demak DZM 2015
Demak DZM 2015

21,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

15,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Hornet Chasi (105) 2010
Honda Hornet Chasi (105) 2010

21,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 435,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

21,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 163,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEY 2018
Honda Dio BEY 2018

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017 BEL
Honda Dio 2017 BEL

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

50,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Hornet 2016
Honda Hornet 2016

13,567 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 750,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio On-Light 2017
Honda Dio On-Light 2017

13,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 208,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEF 2017
Honda Dio BEF 2017

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016 BET
Honda Dio 2016 BET

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017 BEP
Honda Dio 2017 BEP

9,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

19,124 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

38,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda MD 90 2008
Honda MD 90 2008

32,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2017 BED
Honda Dio 2017 BED

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BEL 2018
Honda Dio BEL 2018

8,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Hornet (CH-125) 2013
Honda Hornet (CH-125) 2013

20,720 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 620,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda AX1 2005
Honda AX1 2005

48,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

23,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda XR BCR 2016
Honda XR BCR 2016

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 400,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 110 2015
Honda Dio 110 2015

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 110 2015
Honda Dio 110 2015

17,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!