වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 2017
Bajaj Pulsar 135 2017

22,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Victor 2006
TVS Victor 2006

49,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache Apachi 200 2017
TVS Apache Apachi 200 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache Black 2009
TVS Apache Black 2009

70,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Metro Black Green 2014
TVS Metro Black Green 2014

39,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

29,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

42,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 150 2018
TVS Apache 150 2018

1,800 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

10,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Metro 2015
TVS Metro 2015

24,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

37,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 160 2018
TVS Apache 160 2018

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pep+ 2008
TVS Scooty Pep+ 2008

27,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Flame 2008
TVS Flame 2008

45,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 2015
TVS Apache 2015

19,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Metro MOTER BIKE FOR SALE 2016
TVS Metro MOTER BIKE FOR SALE 2016

35,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

13,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 200 2017
TVS Apache 200 2017

9,150 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Zest 2017
TVS Scooty Zest 2017

5,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 110 2016
TVS Wego 110 2016

7,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,500

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 110 2017
TVS Wego 110 2017

5,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 110 2017
TVS Wego 110 2017

4,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!