වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2018 Ver 2
Yamaha FZ S 2018 Ver 2

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 2016
Bajaj Pulsar 135 2016

18,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 180 2017
TVS Apache 180 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

පැය 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Jupiter 2016
TVS Jupiter 2016

27,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 2014
TVS Wego 2014

30,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pep 2008
TVS Scooty Pep 2008

45,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

11,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

22,800 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 154,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pep 2011
TVS Scooty Pep 2011

33,856 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache Apachi 200 2017
TVS Apache Apachi 200 2017

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache Apachi 200 2017
TVS Apache Apachi 200 2017

6,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache Apachi 160 2016
TVS Apache Apachi 160 2016

10,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 150 2014
TVS Apache 150 2014

18,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 200 2017
TVS Apache 200 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pept 2013
TVS Scooty Pept 2013

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache RTR UZ-XXXX 2009
TVS Apache RTR UZ-XXXX 2009

50,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 160 2018
TVS Apache 160 2018

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

52,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq 125 cc 2018
TVS Ntorq 125 cc 2018

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,990

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache Apachi 150 2014
TVS Apache Apachi 150 2014

18,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pep+ 2005
TVS Scooty Pep+ 2005

39,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 150 2013
TVS Apache 150 2013

40,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!