වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

31,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Star Sport 2011
TVS Star Sport 2011

60,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Metro \\ 2015
TVS Metro \\ 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 200 2017
TVS Apache 200 2017

34,750 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

9,200 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 200 2017
TVS Apache 200 2017

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

46,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

34,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

49,500 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 160 2018
TVS Apache 160 2018

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Flame 2012
TVS Flame 2012

40,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 2015
TVS Apache 2015

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Zest 2012
TVS Scooty Zest 2012

28,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

1,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 183,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 2011
TVS Apache 2011

26,600 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pep 2011
TVS Scooty Pep 2011

25,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq New 2018
TVS Ntorq New 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

21,200 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

4,820 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 305,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache RTR 2017
TVS Apache RTR 2017

12,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 279,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache RTR 2016
TVS Apache RTR 2016

25,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Scooty Pept 2009
TVS Scooty Pept 2009

69,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

15,200 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 2015
TVS Apache 2015

16,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache කන්ඩිශ්න්100% 2014
TVS Apache කන්ඩිශ්න්100% 2014

21,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!