වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 388 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Kawasaki D Taker Tail
Kawasaki D Taker Tail

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Honda Honnet Sylanser & Bends
Honda Honnet Sylanser & Bends

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Land Rover Defender Boost Alloy wheels
Land Rover Defender Boost Alloy wheels

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 100,000

පැය 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Toyota hilux cab dashboard
Toyota hilux cab dashboard

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 28,000

පැය 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - 15 x 4wd cab & jeep rims
15 x 4wd cab & jeep rims

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

පැය 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - RECONDITION JAPAN ENGINES LOT
RECONDITION JAPAN ENGINES LOT

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 240,000

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Alto 2007 Japan engine
Alto 2007 Japan engine

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 50,000

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Honnet for parts
Honnet for parts

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 75,000

පැය 12
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Bandit for parts
Bandit for parts

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 70,000

පැය 12
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Micro kyron full wire harness kit
Micro kyron full wire harness kit

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 90,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Micro kyron gearbox
Micro kyron gearbox

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 90,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Mazda familia BG front bumper
Mazda familia BG front bumper

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 21,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Mazda familia BG dash board
Mazda familia BG dash board

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 26,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Suzuki Lorry Backt.
Suzuki Lorry Backt.

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Mazda familia doors
Mazda familia doors

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Fz original diaphragm with carb
Fz original diaphragm with carb

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - NISSAN FB14 AUTOBOX
NISSAN FB14 AUTOBOX

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Tyres with allow wheel
Tyres with allow wheel

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 36,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Motor bike & phone holder
Motor bike & phone holder

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 300

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Montero steering Rack
Montero steering Rack

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 37,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - TTR CDI Unit
TTR CDI Unit

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Taker Regulator
Taker Regulator

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Honda XR CDI unit
Honda XR CDI unit

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Yamaha TW CDI Unit
Yamaha TW CDI Unit

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 9,500

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Suzuki swift light
Suzuki swift light

ගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Nissan d22 tub door
Nissan d22 tub door

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-ගම්පහ - Nissan d21 cab paddle cover
Nissan d21 cab paddle cover

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 250

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!