දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a car aqua hybrid
Rent a car aqua hybrid

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 3,500

පැය 2
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a Car -Alto
Rent a Car -Alto

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 37,000

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a car Alto
Rent a car Alto

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

දින 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - KDH Van for hire
KDH Van for hire

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 40

දින 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Lorry For Hire And Moving
Lorry For Hire And Moving

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a car -alto auto
Rent a car -alto auto

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 49,000

දින 4
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ණය පහසුකම් වසර 7කට Nissan Navara
ණය පහසුකම් වසර 7කට Nissan Navara

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 4
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Mitshubishi Outlander සඳහා වසර 7ක ණයක්
Mitshubishi Outlander සඳහා වසර 7ක ණයක්

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 5
රථවාහන සේවා-කොළඹ - අය වැයෙන් වැඩීවිමට පෙර උපරිම ලීසිං TOYOTA AXIO WXP
අය වැයෙන් වැඩීවිමට පෙර උපරිම ලීසිං TOYOTA AXIO WXP

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 6
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Honda Dio Scooty for Rent
Honda Dio Scooty for Rent

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 1,000

දින 6
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Bus For Hire
Bus For Hire

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 60

දින 6
රථවාහන සේවා-කොළඹ - බැංකු ණය වසර 7කට Wagonr FZ
බැංකු ණය වසර 7කට Wagonr FZ

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 9
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Van for Hire
Van for Hire

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 9
රථවාහන සේවා-කොළඹ - විශේෂ ලීසිං වසර 7කට 🚘 Toyota Allion
විශේෂ ලීසිං වසර 7කට 🚘 Toyota Allion

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 10
රථවාහන සේවා-කොළඹ - විශේෂ ලීසිං වසර 7කට - Mazda Familia
විශේෂ ලීසිං වසර 7කට - Mazda Familia

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 10
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a car Toyota axio KJ-7
Rent a car Toyota axio KJ-7

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,700

දින 13
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a Car Montero Jeep
Rent a Car Montero Jeep

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 145,000

දින 14
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a Car Honda Grace
Rent a Car Honda Grace

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 100,000

දින 14
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ලීසිං පහසුකම් වසර 7කට Nissan Tiida
ලීසිං පහසුකම් වසර 7කට Nissan Tiida

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 14
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a Car Wagon R
Rent a Car Wagon R

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,500

දින 16
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rosa "26-29 Seater" A-C Bus - Hire
Rosa "26-29 Seater" A-C Bus - Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 16
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car Alto
Rent A Car Alto

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

දින 17
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Leasing for Tvs Three Wheel
Leasing for Tvs Three Wheel

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 80,000

දින 19
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a Car -Alto
Rent a Car -Alto

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 38,000

දින 22
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car Prius
Rent A Car Prius

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 3,500

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!