දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car - Toyota Axio hybrid
Rent A Car - Toyota Axio hybrid

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 90,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car
Rent A Car

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car Viva elite
Rent A Car Viva elite

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

පැය 3
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a car Alto
Rent a car Alto

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

පැය 3
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Luxury Bus for hire ghjbj
Luxury Bus for hire ghjbj

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 55

පැය 5
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car Alto
Rent A Car Alto

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

දින 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Van For Hire KDH Highroof 15 seater hhf
Van For Hire KDH Highroof 15 seater hhf

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 45

දින 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a car-van
Rent a car-van

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 38

දින 2
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a car -alto auto
Rent a car -alto auto

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 59,000

දින 2
රථවාහන සේවා-කොළඹ - අඩුම වාරිකයට Wagonr FX උපරිම ණය
අඩුම වාරිකයට Wagonr FX උපරිම ණය

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 140,000

දින 4
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Lorry For Hire - sk movers
Lorry For Hire - sk movers

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 4
රථවාහන සේවා-කොළඹ - SK MOVING / LORRY FOR HIRE
SK MOVING / LORRY FOR HIRE

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 5
රථවාහන සේවා-කොළඹ - My Lorry For Hire/ Rent
My Lorry For Hire/ Rent

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 5,000

දින 5
රථවාහන සේවා-කොළඹ - සුවිශේෂී උපරිම ලීසිං : ණය පහසුකම් VITZ
සුවිශේෂී උපරිම ලීසිං : ණය පහසුකම් VITZ

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 7
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a car double cab nissan navara
Rent a car double cab nissan navara

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 155,000

දින 8
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Wagonr Stingray වසර 7ක බැංකු ණයක්
Wagonr Stingray වසර 7ක බැංකු ණයක්

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 250,000

දින 9
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Bus For Hire
Bus For Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 9
රථවාහන සේවා-කොළඹ - 80% උපරිම ලීසිං : ණය NISSAN CLIPPER
80% උපරිම ලීසිං : ණය NISSAN CLIPPER

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

දින 9
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Buddy-Truck lorry for hire
Buddy-Truck lorry for hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 950

දින 9
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent A Car Alto
Rent A Car Alto

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

දින 11
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Bus For Hire (Non A/C)
Bus For Hire (Non A/C)

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 50

දින 11
රථවාහන සේවා-කොළඹ - MOVERS FOR HIRE LORRY
MOVERS FOR HIRE LORRY

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 950

දින 12
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Bus for Hire Homagama
Bus for Hire Homagama

කොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 50

දින 12
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a car Alto
Rent a car Alto

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,000

දින 14
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rosa "26-29 Seater" A-C Bus - Hire
Rosa "26-29 Seater" A-C Bus - Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 55

දින 14
රථවාහන සේවා-කොළඹ - H/Roof Dual A/C 10 Seater Van for Hire
H/Roof Dual A/C 10 Seater Van for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 38

දින 17
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Van for Hire KDH Highroof 15 Seater M
Van for Hire KDH Highroof 15 Seater M

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 45

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!