දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - I phone 6 for parts
I phone 6 for parts

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 10,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Airpods
Apple Airpods

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 25,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Gear S2
Samsung Gear S2

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 21,500

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Remax car holder
Remax car holder

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei honner A2
Huawei honner A2

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,000

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - HUAWEI NOVA 2I HARD BACK COVER
HUAWEI NOVA 2I HARD BACK COVER

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung gear sport
Samsung gear sport

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 50,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Sony Z3 Battery
Sony Z3 Battery

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 25
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Travel charger
Travel charger

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 28
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Headset Bluetooth
Headset Bluetooth

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,850

දින 28
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung travel adapter
Samsung travel adapter

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 28
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - SanDisk 128 memory card
SanDisk 128 memory card

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,900

දින 35
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - S4 GT-I9505 Display
S4 GT-I9505 Display

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 11,500

දින 35
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Original Samsung S8+ Otter box cover
Original Samsung S8+ Otter box cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

දින 35
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - IPhone 5S Battery Replacement (Original)
IPhone 5S Battery Replacement (Original)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 40
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Remax RM-585
Remax RM-585

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 41
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Gear S
Samsung Gear S

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 11,500

දින 45
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Phone back covers
Phone back covers

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 400

දින 48
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - MEMORY CARD
MEMORY CARD

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 49
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung J1 Ace Dual for parts
Samsung J1 Ace Dual for parts

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!