වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei Smart Watch
Huawei Smart Watch

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 40,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple AirPods
Apple AirPods

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 28,000

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Nova 2i Case Original
Nova 2i Case Original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Watch series 3
Apple Watch series 3

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 49,000

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple airpod
Apple airpod

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 19,500

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Twins Wireless Headphone
Twins Wireless Headphone

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - TEMPERED GLASS
TEMPERED GLASS

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - APPLE AIRPOD
APPLE AIRPOD

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 30,400

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Powerbank
Powerbank

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Power bank 5000 mah
Power bank 5000 mah

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Jabra Easygo Bluetooth Headset
Jabra Easygo Bluetooth Headset

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Google Pixel Buds
Google Pixel Buds

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 42,900

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Gear S3 Frontier
Samsung Gear S3 Frontier

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 49,900

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Dex Station
Samsung Dex Station

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 19,900

දින 19
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Note 8 Back cover (transparent)
Samsung Note 8 Back cover (transparent)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iPhone hand free
iPhone hand free

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple iPhone 7 Leather Case
Apple iPhone 7 Leather Case

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple iPhone (Cables)
Apple iPhone (Cables)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Watch (Steel)
Apple Watch (Steel)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 36,500

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple iPhone Headset
Apple iPhone Headset

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 24
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Oneplus phone case
Oneplus phone case

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 27
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Gear fit2 Pro
Samsung Gear fit2 Pro

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 26,500

දින 30
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - IPhone X power case by BMW
IPhone X power case by BMW

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 13,800

දින 30
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iPhone 7 power case Ferrari
iPhone 7 power case Ferrari

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 13,500

දින 30
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - USB-C to C charging cable 2m for MacBook
USB-C to C charging cable 2m for MacBook

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,500

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!