දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Kingston 32GB Class 10 Micro SD GENUINE
Kingston 32GB Class 10 Micro SD GENUINE

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,250

පැය 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - HUAWEI 13000mAh Power Bank
HUAWEI 13000mAh Power Bank

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Galaxy s3 front glass
Galaxy s3 front glass

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Wireless charger
Wireless charger

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - NDB Power Bank
NDB Power Bank

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung gear vr
Samsung gear vr

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Soldering Station machine
Soldering Station machine

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,000

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - LG G4 Original Display
LG G4 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 10,900

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S6Edge Original Display
Samsung Galaxy S6Edge Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 25,000

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note3 Original Battery
Samsung Galaxy Note3 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note2 Original Battery
Samsung Galaxy Note2 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 999

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note3 Original Display
Samsung Galaxy Note3 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 14,900

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - LG G3 Original Battery
LG G3 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - LG G4 Original Battery
LG G4 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,990

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Mega Original Battery
Samsung Galaxy Mega Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 990

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note1 Original Display
Samsung Galaxy Note1 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S5 Original Display
Samsung Galaxy S5 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 14,000

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S4 Original Battery
Samsung Galaxy S4 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note3(32GB) Motherboard
Samsung Galaxy Note3(32GB) Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,990

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note4 Original Battery
Samsung Galaxy Note4 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note4 Original Display
Samsung Galaxy Note4 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 19,500

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S2(LTE) Battery
Samsung Galaxy S2(LTE) Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note2(32GB) Motherboard
Samsung Galaxy Note2(32GB) Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S3 Original Battery
Samsung Galaxy S3 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Blue Designing Back Covers
Blue Designing Back Covers

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 200

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!