දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Note 5 Board
Note 5 Board

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Galaxy s9 plus BAT MAN case.
Galaxy s9 plus BAT MAN case.

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - I Phone 5s For Parts
I Phone 5s For Parts

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei y3 back cover
Huawei y3 back cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - I watch Screen Protester
I watch Screen Protester

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Headphone original Samsung
Headphone original Samsung

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Tempred glass Huawei y9
Tempred glass Huawei y9

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Selfie stick
Selfie stick

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,300

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Bluetooth earphone
Bluetooth earphone

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Gear S1
Samsung Gear S1

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Gear S2
Samsung Gear S2

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,200

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei y3 back cover
Huawei y3 back cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 700

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Note 8 backcovers
Samsung Note 8 backcovers

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 14
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Mobile accessories
Mobile accessories

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 70

දින 14
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - J7 prime back cover
J7 prime back cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Working 5s motherboard
Working 5s motherboard

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei y9 Back cover
Huawei y9 Back cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - VR box for sale
VR box for sale

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Oppo power bank 20000mAh
Oppo power bank 20000mAh

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,400

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - GOYO Smart Band
GOYO Smart Band

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Sky Vega Iron2 Original Display
Sky Vega Iron2 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 12,000

දින 24
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note4 Original Display
Samsung Galaxy Note4 Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 17,000

දින 24
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S6Edge Original Display
Samsung Galaxy S6Edge Original Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 23,000

දින 25
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S3 Original Battery
Samsung Galaxy S3 Original Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 25
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note3(32GB)Motherboard
Samsung Galaxy Note3(32GB)Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,000

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!