වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Original sola mah 12000 power banks
Original sola mah 12000 power banks

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,400

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Original solar power banks 20000mah
Original solar power banks 20000mah

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,600

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iphone original data cable
iphone original data cable

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei original power banks 12000 mah
Huawei original power banks 12000 mah

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,600

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Molid universal power banks 12000 mah
Molid universal power banks 12000 mah

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,600

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - GENUINE LIGHTNING CABLE FROM APPLE
GENUINE LIGHTNING CABLE FROM APPLE

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Gear 1
Samsung Galaxy Gear 1

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple iphone X Camera Lens Protector
Apple iphone X Camera Lens Protector

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Watch 42mm Tempered Glass
Apple Watch 42mm Tempered Glass

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone X Tempered Glass
Iphone X Tempered Glass

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple iphone X Back Covers
Apple iphone X Back Covers

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple iPhone Wireless Charger
Apple iPhone Wireless Charger

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei 12000mah orginal power banks
Huawei 12000mah orginal power banks

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,600

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - OTG cable original
OTG cable original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 150

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Speed iPhone charger original
Speed iPhone charger original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,800

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iphone lightning cable 7/7+
iphone lightning cable 7/7+

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iphone lighting cable original
iphone lighting cable original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - USB power hub original
USB power hub original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,950

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung original charger
Samsung original charger

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,350

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung mah 6000 power banks
Samsung mah 6000 power banks

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,350

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple I watch series 2
Apple I watch series 2

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 39,000

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Y3 2017
Y3 2017

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 300

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Smart Watch
Smart Watch

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 29
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Vape-Case For iPhone 5 & 5s
Vape-Case For iPhone 5 & 5s

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 32
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iPhone original data cable
iPhone original data cable

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!