වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Note 3 neo for parts
Samsung Note 3 neo for parts

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Chargers For Phones
Chargers For Phones

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 250

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - LG G3 F460/F400 Display
LG G3 F460/F400 Display

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Back Covers Phones
Back Covers Phones

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 400

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Tempered Glasses For Any Smart Phones
Tempered Glasses For Any Smart Phones

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Gear S3 Frontier
Samsung Gear S3 Frontier

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 42,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - 8gb memory card micro sd chip adata
8gb memory card micro sd chip adata

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Gear S2
Samsung Gear S2

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 21,500

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Bt hedset
Bt hedset

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone 6 parts
Iphone 6 parts

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 10,500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Sony MDR-NC31EM
Sony MDR-NC31EM

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Airpods
Apple Airpods

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 24,500

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iPhone 7 Headset
iPhone 7 Headset

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - IPhone 6 plus cover
IPhone 6 plus cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 26
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone 6 box and charger adapter
Iphone 6 box and charger adapter

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 28
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Earphone
Earphone

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 33
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone 8+ handsfree
Iphone 8+ handsfree

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 34
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Huawei Nova 2i luxury flip cover
Huawei Nova 2i luxury flip cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 41
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Watch Series 2 (42MM)
Apple Watch Series 2 (42MM)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 48,500

දින 43
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Stereo Earphone With Mic For Samsung
Stereo Earphone With Mic For Samsung

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 499

දින 45
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - SAMSUNG NOTE 3 ORIGINAL DATA CABLE
SAMSUNG NOTE 3 ORIGINAL DATA CABLE

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

දින 47
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - SAMSUNG GALAXY 3 PIN WALL CHARGER
SAMSUNG GALAXY 3 PIN WALL CHARGER

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

දින 47
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - SAMSUNG IN-EAR HANDS FREE WITH MIC
SAMSUNG IN-EAR HANDS FREE WITH MIC

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 250

දින 47
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung 64GB Memory
Samsung 64GB Memory

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,750

දින 47
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - IPhone 6 / 6+ 5 5S CABLE
IPhone 6 / 6+ 5 5S CABLE

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 650

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!