වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple pencil
Apple pencil

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 19,000

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - HTC Desire 526G LCD Display Touch Screen
HTC Desire 526G LCD Display Touch Screen

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Kingston 32gb sd card
Kingston 32gb sd card

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 12
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 2 Display
Samsung Galaxy Note 2 Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 1 Display
Samsung Galaxy Note 1 Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,750

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S3 Display
Samsung Galaxy S3 Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S5 Motherboard
Samsung Galaxy S5 Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S5 Display
Samsung Galaxy S5 Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 11,500

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S4 Display
Samsung Galaxy S4 Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S3 Motherboard
Samsung Galaxy S3 Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iPhone Unlock Sim
iPhone Unlock Sim

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Google Pixel Buds
Google Pixel Buds

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 27,500

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Handfree
Handfree

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 25
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Ripplebuds speak with the EAR
Ripplebuds speak with the EAR

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 27
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iPhone Factroy Unlocked Sim
iPhone Factroy Unlocked Sim

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 28
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - SD Cards
SD Cards

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,200

දින 29
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Mobile phone repair items
Mobile phone repair items

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 15,000

දින 40
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - 360 Back cover(with tempered glass)
360 Back cover(with tempered glass)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

දින 46
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - OTG (Deliver✉️)
OTG (Deliver✉️)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 100

දින 47
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone 5s Back Cover
Iphone 5s Back Cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 49
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Gear Sport
Samsung Gear Sport

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 42,000

දින 51
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Original Samsung cable
Original Samsung cable

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 400

දින 56
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - MI Power Bank
MI Power Bank

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,100

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!