දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iPhone 5 5S SE Tempered Glass 3D
iPhone 5 5S SE Tempered Glass 3D

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Level U
Samsung Level U

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - J5 Metal Back Cover
J5 Metal Back Cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iphone 5s original bets back cover
iphone 5s original bets back cover

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,750

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - iphone motherboard for part
iphone motherboard for part

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone 6plus for parts
Iphone 6plus for parts

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 15,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung original note 2 display
Samsung original note 2 display

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,500

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - J2 Original Battery
J2 Original Battery

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,900

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung J1 mini display original
Samsung J1 mini display original

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,400

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Dispaly
Samsung Galaxy S7 Dispaly

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 18,000

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - 32 GB Memory cards
32 GB Memory cards

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 850

දින 14
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Original Samsung Head Set
Original Samsung Head Set

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Bluetooth Head Set
Bluetooth Head Set

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Brand new Huawei Y6 ii Leather Flip Case.
Brand new Huawei Y6 ii Leather Flip Case.

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,450

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - SDcard
SDcard

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung S5 Display
Samsung S5 Display

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Garmin Vivosmart 3 Smart Watch
Garmin Vivosmart 3 Smart Watch

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 28,000

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone 5 Original Display
Iphone 5 Original Display

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 39
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Opp A37 receiver
Opp A37 receiver

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 500

දින 40
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Wireless charger
Wireless charger

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 40
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Smart watch
Smart watch

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,700

දින 40
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - LED micro usb data cable
LED micro usb data cable

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

දින 41
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Belkin 2 Port Original Charger
Belkin 2 Port Original Charger

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 41
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Samsung Chager Lot
Samsung Chager Lot

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 650

දින 41
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Original 2.4AmH 2port chager
Original 2.4AmH 2port chager

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,350

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!