දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound rent
Sound rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent
Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - HDMI cable
HDMI cable

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Portable Sound System For Rent
Portable Sound System For Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Professional DJ service
Professional DJ service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 16,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Mic rent
Mic rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 400

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector + Screen rent
Projector + Screen rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light rent
Light rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 600

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ for wedding
DJ for wedding

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent
Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector screen rent
Projector screen rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector with screen
Projector with screen

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding pre shoot playing
Wedding pre shoot playing

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ service
DJ service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound rent
Sound rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,800

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Photography
Event Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound set for rent
Sound set for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 48
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - COFFEE MACHINE FOR RENT
COFFEE MACHINE FOR RENT

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 48
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - EPSON Projector rent
EPSON Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 55
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector screen rent
Projector screen rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 55
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound System for rent
Sound System for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,800

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!