දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - HDMI SENDER RENT
HDMI SENDER RENT

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ service
DJ service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LIGHT rent
LIGHT rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 600

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound mixer rent
Sound mixer rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Mic strand rent
Mic strand rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 250

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound system available for rent
Sound system available for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,800

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Photography and Videography
Event Photography and Videography

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 17
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent
Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 25
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light rent
Light rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 600

දින 25
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent
Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 42
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light for rent
Light for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 650

දින 42
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector screen rent
Projector screen rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 600

දින 42
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Dj service
Dj service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 42
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - COFFEE MACHINE FOR RENT
COFFEE MACHINE FOR RENT

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!