දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound Lighting Led Walls
Sound Lighting Led Walls

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Bouncers for Hire
Bouncers for Hire

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Backdrops, Sounds, Lighting,led Screens
Backdrops, Sounds, Lighting,led Screens

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Digital Led Screens for Vehicles
Digital Led Screens for Vehicles

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Marquees,Gazeebos,Canopees
Marquees,Gazeebos,Canopees

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,345

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound Systems for Rent
Sound Systems for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Portable Speaker for Rent
Portable Speaker for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Small Stages for events
Small Stages for events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 75,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Indoor Stages for rent - Dehiwela
Indoor Stages for rent - Dehiwela

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Flash Package 2 For rent
Flash Package 2 For rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Flash Package 1 For rent
Flash Package 1 For rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Photo booth backdrop
Photo booth backdrop

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,000

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projectors And A/V Equipment
Projectors And A/V Equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Canon 600D Camera for rent
Canon 600D Camera for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 19
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Square Type Aluminium or Steel Stage
Square Type Aluminium or Steel Stage

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 150,000

දින 21
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Ambiance Led Hall Lighting for Rent
Ambiance Led Hall Lighting for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 21
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Photography
Event Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,997

දින 25
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Professional DJ Services
Professional DJ Services

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 75,000

දින 27
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Stages for Rent
Stages for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 75,000

දින 29
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Digital Led Screens for Vehicles
Digital Led Screens for Vehicles

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

දින 29
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Alluminium Stage & Event Equipment Rent
Alluminium Stage & Event Equipment Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 125,000

දින 33
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - JBL Sound Systems
JBL Sound Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 33
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Generators for Events
Generators for Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 18,000

දින 36
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound Lighting Led Walls
Sound Lighting Led Walls

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 30,000

දින 36
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Stage Lighting Rent
Stage Lighting Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 30,000

දින 36
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Yongnuo Flash Trigger for rent
Yongnuo Flash Trigger for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 750

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!