දැන්විම් 411 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Dialog 4 G Router
Dialog 4 G Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Black Copper Thermal POS Printer
Black Copper Thermal POS Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Syble Auto Handheld Barcode Scanner
Syble Auto Handheld Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,750

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bar-code Sticker 37.5 MMx25 MM 4000 Roll
Bar-code Sticker 37.5 MMx25 MM 4000 Roll

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Tp-Link 8 Port Network Switch
Tp-Link 8 Port Network Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Zonerich Cash Drawer
Zonerich Cash Drawer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,900

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2D Barcode Scanner Symbol (ds-9208)
2D Barcode Scanner Symbol (ds-9208)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 27,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CAT6 Networking Cable D-Link
CAT6 Networking Cable D-Link

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 925

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Epson Lq - 50 Dot Matrix Printer
Epson Lq - 50 Dot Matrix Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 32,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2 Port Full HD HDMI Splitter
2 Port Full HD HDMI Splitter

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco Dual Band Poe Access Point
Cisco Dual Band Poe Access Point

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 36,100

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Adsl Router
Adsl Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - All in One Pc
All in One Pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 118,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Edmax Express Wireless Adapter
Edmax Express Wireless Adapter

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate 1TB Backup Plus Portable Hard Disk
Seagate 1TB Backup Plus Portable Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,747

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Qr Code Scanner Desktop
Qr Code Scanner Desktop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate 2TB Backup Plus Portable Hard Disk
Seagate 2TB Backup Plus Portable Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,900

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - D-Link WiFi Access Point
D-Link WiFi Access Point

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 7 U Network Rack
7 U Network Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,250

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate 1 Tb Portable Hard Disk
Seagate 1 Tb Portable Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,750

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Canon Laser Printer
Canon Laser Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel Core I3 4th Gen Rocessors
Intel Core I3 4th Gen Rocessors

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,750

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wireless N300 Multi-Wan Router
Wireless N300 Multi-Wan Router

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Tp- Link 16 Port Desktop Network Switch
Tp- Link 16 Port Desktop Network Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2 TB CCTV Surveillance Hard Disk
2 TB CCTV Surveillance Hard Disk

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,700

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CISCO 52 PORT Gigabit Managed Switch
CISCO 52 PORT Gigabit Managed Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 79,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 315 Hp Ink Tank Aio Printer
315 Hp Ink Tank Aio Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,500

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!