දැන්විම් 376 න් 76-100 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Thermal Pos Printer
Thermal Pos Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Datamax 2 D Desktop Barcode Scanner
Datamax 2 D Desktop Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Tp-Link 450 Mbps Wireless N Access Point
Tp-Link 450 Mbps Wireless N Access Point

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,300

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Wax Resin Ribbon (60MMX 300M)
Wax Resin Ribbon (60MMX 300M)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Hardy Mobile 3 Inch Bluetooth Reciept Printer
Hardy Mobile 3 Inch Bluetooth Reciept Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 39,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Black Thermal Receipt Pos Printer
Black Thermal Receipt Pos Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 21,750

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - White Thermal Receipt Pos Printer
White Thermal Receipt Pos Printer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 21,750

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WD 4TB My Passport External Hard Drive
WD 4TB My Passport External Hard Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 27,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - TP-LINK 24-PORT GIGABIT POE SWITCH
TP-LINK 24-PORT GIGABIT POE SWITCH

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Lenovo Laptop
Lenovo Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 109,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 5U NETWORK RACK
5U NETWORK RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,250

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - EDIMX 5 PORT 10/100 DESKTOP SWITCH
EDIMX 5 PORT 10/100 DESKTOP SWITCH

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bty-M6 H Battery for Laptops
Bty-M6 H Battery for Laptops

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BARCODE STICKER 30MMX20MM 10000 ROLL
BARCODE STICKER 30MMX20MM 10000 ROLL

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,850

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - A4 Tech Smooth Keyboard
A4 Tech Smooth Keyboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Syncron Automated Cash Drawer
Syncron Automated Cash Drawer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - INKANTO WAX RIBBON (110MMX 74M)
INKANTO WAX RIBBON (110MMX 74M)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - BARCODE STICKER 50MMX25MM 4000 ROLL
BARCODE STICKER 50MMX25MM 4000 ROLL

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco WAP 121 Wireless - N Accesspoint
Cisco WAP 121 Wireless - N Accesspoint

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 15,900

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WAX RIBBON (80MMX300M)
WAX RIBBON (80MMX300M)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Touch Pos Therminal Dual Screen
Touch Pos Therminal Dual Screen

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 107,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Tp-Link 8 Port Network Switch
Tp-Link 8 Port Network Switch

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Vga Cable
Vga Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Syble 1D Wireless Barcode Scanner
Syble 1D Wireless Barcode Scanner

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 16,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Logitech USB Multimedia Keyboard
Logitech USB Multimedia Keyboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bar-code Sticker 37.5 MMx25 MM 4000 Roll
Bar-code Sticker 37.5 MMx25 MM 4000 Roll

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!