දැන්විම් 1,726 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වාහන

මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan March 2001
Nissan March 2001

89,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,725,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Rush 2007
Toyota Rush 2007

86,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota NOAH KR42 GL Petrol 2004
Toyota NOAH KR42 GL Petrol 2004

113,250 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,630,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki XBee 2018
Suzuki XBee 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,250,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Pixis 2018
Toyota Pixis 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,400,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda N-Box 2018
Honda N-Box 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,950,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan March K11 (Cup Holder) 2001
Nissan March K11 (Cup Holder) 2001

117,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,675,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Tiida Auto 2007
Nissan Tiida Auto 2007

160,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,550,000

විනාඩි 12
මෝටර් රථ-කොළඹ - Daihatsu Terios 4WD SX Premium 2007
Daihatsu Terios 4WD SX Premium 2007

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,390,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi Lancer CS1 GLX 2008
Mitsubishi Lancer CS1 GLX 2008

110,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,375,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Audi A3 2018
Audi A3 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 8,200,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Spacia 2018
Suzuki Spacia 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,890,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Axio Auto X Limited 2010
Toyota Axio Auto X Limited 2010

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,975,000

විනාඩි 16
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Wagon R FZ 2018
Suzuki Wagon R FZ 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,290,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Pixis 2018
Toyota Pixis 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,425,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki XBee 2018
Suzuki XBee 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,250,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Audi Q2 2018
Audi Q2 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 8,550,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda N-WGN 2018
Honda N-WGN 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,450,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Prius S Touring 2009
Toyota Prius S Touring 2009

80,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 4,050,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda N-WGN 2018
Honda N-WGN 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,700,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Dayz 2015
Nissan Dayz 2015

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,850,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Land Cruiser Prado TX 120 2007
Toyota Land Cruiser Prado TX 120 2007

80,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,950,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Honda N-WGN Custom 2018
Honda N-WGN Custom 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,700,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Micro Korondo 2012
Micro Korondo 2012

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,775,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki XBee Mini SUV 2018
Suzuki XBee Mini SUV 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 5,190,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota Tersel EL53 Auto 1500 CC 1997
Toyota Tersel EL53 Auto 1500 CC 1997

103,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,790,000

විනාඩි 25
මෝටර් රථ-කොළඹ - Mitsubishi Lancer CS1 Auto 2007
Mitsubishi Lancer CS1 Auto 2007

116,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,680,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!