දැන්විම් 1,465 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වාහන

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Toyota CH R GT 2018 -permit holders
Toyota CH R GT 2018 -permit holders

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 4,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - JAPAN SHOCK ABSORBER
JAPAN SHOCK ABSORBER

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan Dutsun Double Cab 1989
Nissan Dutsun Double Cab 1989

140,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,400,000

විනාඩි 34
මෝටර් රථ-කොළඹ - Nissan March Mia 2001
Nissan March Mia 2001

135,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 1,765,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Perodua Axia G grade 2015
Perodua Axia G grade 2015

34,343 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,800,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 285/75R16 HILUX CAB TYRES SUNWIDE
285/75R16 HILUX CAB TYRES SUNWIDE

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 28,950

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 185X14 VAN TYRES SUNWIDE
185X14 VAN TYRES SUNWIDE

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 11,660

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 4DR5 TYRES 33/12.50X15 SUNWIDE
4DR5 TYRES 33/12.50X15 SUNWIDE

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 29,150

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Suzuki Swift 2003
Suzuki Swift 2003

158,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 2,185,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Fargo 1991
Isuzu Fargo 1991

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Toyota CH-R GT-TURBO 2017
Toyota CH-R GT-TURBO 2017

11,900 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ

රු 7,150,000

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 13'' ALLOY WHEELS - SMAW034
13'' ALLOY WHEELS - SMAW034

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 32,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 13'' ALLOY WHEELS - SMAW026
13'' ALLOY WHEELS - SMAW026

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 32,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15'' ALLOY WHEELS - SMAW038
15'' ALLOY WHEELS - SMAW038

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 42,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15'' ALLOY WHEELS - SMAW029
15'' ALLOY WHEELS - SMAW029

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 42,000

දින 1
මෝටර් රථ-කොළඹ - Hyundai Elantra GLS 2011
Hyundai Elantra GLS 2011

116,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 3,740,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15'' ALLOY WHEELS - SMAW012
15'' ALLOY WHEELS - SMAW012

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 42,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15'' ALLOY WHEELS - WFAW089
15'' ALLOY WHEELS - WFAW089

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15'' ALLOY WHEELS - SMAW032
15'' ALLOY WHEELS - SMAW032

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 42,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15'' ALLOY WHEELS - SMAW018
15'' ALLOY WHEELS - SMAW018

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 42,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15'' ALLOY WHEELS - SMAW014
15'' ALLOY WHEELS - SMAW014

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 42,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15'' ALLOY WHEELS - SMAW016
15'' ALLOY WHEELS - SMAW016

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 42,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15'' ALLOY WHEELS - SMAW013
15'' ALLOY WHEELS - SMAW013

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 42,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15'' ALLOY WHEELS - SHAW027
15'' ALLOY WHEELS - SHAW027

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 41,500

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Honda Buddy van 2009
Honda Buddy van 2009

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,959,000

මෝටර් රථ-කොළඹ - Volkswagen Beetle 1971
Volkswagen Beetle 1971

61,000 km

කොළඹ, මෝටර් රථ

රු 725,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Daihatsu Mira Rear Door
Daihatsu Mira Rear Door

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 85,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!