වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 197 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Used tyre 255/70/15
Used tyre 255/70/15

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 16,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 1000*20 Radial Set 18 PR Tyres
1000*20 Radial Set 18 PR Tyres

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 47,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Wagon R MH44S Li-ion hybrid battery
Wagon R MH44S Li-ion hybrid battery

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 110,000

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Nissan Sylphy B17 Original Rim Cups
Nissan Sylphy B17 Original Rim Cups

කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,450

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Pajero Intercooler Signal/ Parking Light
Pajero Intercooler Signal/ Parking Light

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Used tyre
Used tyre

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,500

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - SILVERSTONE 205/40R17
SILVERSTONE 205/40R17

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 16,900

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Kumho tire 31*10.5 R15 MT
Kumho tire 31*10.5 R15 MT

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 28,850

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 3k Battery for Double Cabs
3k Battery for Double Cabs

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 19,100

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - JP battery ns40ZL BOTTOM HOLE
JP battery ns40ZL BOTTOM HOLE

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,300

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Full Seat Cover
Full Seat Cover

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Pajero Intercooler Sun Visor Set Japan
Pajero Intercooler Sun Visor Set Japan

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 9,750

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Wagon R Key Tag
Wagon R Key Tag

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 850

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Infinity Original Speakers
Infinity Original Speakers

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 13,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - DvR with Front and Reverse Camera
DvR with Front and Reverse Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 13,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Wagon r fog lamp set
Wagon r fog lamp set

කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - WAGON R POWER RACK
WAGON R POWER RACK

කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Wagon r door
Wagon r door

කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Honda alloy wheel & tires/195/16/15
Honda alloy wheel & tires/195/16/15

කොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Vacuum Cleaner
Vacuum Cleaner

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Engine Crane
Engine Crane

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 37,500

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - Pajero Diesel Hand Pump Filter Head
Pajero Diesel Hand Pump Filter Head

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,750

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 13" Alloy Wheel Set
13" Alloy Wheel Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 36,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 13" Alloy Wheel Set
13" Alloy Wheel Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 38,500

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 14" Alloy Wheel Set
14" Alloy Wheel Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 39,500

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15" Alloy Wheel Set
15" Alloy Wheel Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 34,500

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කොළඹ - 15" Alloy Wheel Set
15" Alloy Wheel Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 46,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!