வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

காட்டும் 1-25 of 513 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Cummins brand new generator
Cummins brand new generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,200,000

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - OLIK Petrol Self Start Generator 5.5KW
OLIK Petrol Self Start Generator 5.5KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 95,950

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Denyo Generator
Denyo Generator

கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 850,000

3 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Petrol Generator Nawaloka 2.2kW 4 Stroke
Petrol Generator Nawaloka 2.2kW 4 Stroke

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 43,000

6 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - FORD Petrol Generator 6.5kW FG 7750PE
FORD Petrol Generator 6.5kW FG 7750PE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 145,000

6 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Generator OKAYAMA 6.5KVA Key Start 230V
Generator OKAYAMA 6.5KVA Key Start 230V

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 99,500

7 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - WELDRO Welding Holder 300A
WELDRO Welding Holder 300A

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,100

7 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Petrol Generator 3kW Nawaloka with AVR
Petrol Generator 3kW Nawaloka with AVR

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 53,700

7 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Generator
Generator

கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 150,000

7 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 6kW Nawaloka Diesel Generator Auto Start
6kW Nawaloka Diesel Generator Auto Start

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 190,000

7 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 12 KVa Single Phase Generator Diesel JDP
12 KVa Single Phase Generator Diesel JDP

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 575,000

7 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Key Start 2.2 kW Petrol Generator LUTIAN
Key Start 2.2 kW Petrol Generator LUTIAN

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 46,900

7 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3 kW Key Start Petrol Generator Lutian
3 kW Key Start Petrol Generator Lutian

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 53,700

8 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - inverter (Omnik- 1KW)
inverter (Omnik- 1KW)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 69,500

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SUNTREE (MC4) - connector
SUNTREE (MC4) - connector

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 200

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Hanwha Solar Panels (270W)
Hanwha Solar Panels (270W)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 18,500

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR PANEL (250W)
SOLAR PANEL (250W)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 19,000

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - CHARGE CONTROLLER (# 20A)
CHARGE CONTROLLER (# 20A)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,900

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR INVERTER 1KW
SOLAR INVERTER 1KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 59,500

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - HQ SOLAR PANEL #(80W)
HQ SOLAR PANEL #(80W)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 8,250

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR PANEL 300w Black Panels (300W)
SOLAR PANEL 300w Black Panels (300W)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 270W SOLAR PANEL
270W SOLAR PANEL

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 18,500

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - CHARGE CONTROLLER (*30A)
CHARGE CONTROLLER (*30A)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 4,900

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Airman 45 AS Generator
Airman 45 AS Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,400,000

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Surge Protective Device (*2P)
Surge Protective Device (*2P)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 4,000

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Denyo 150 LS Generator
Denyo 150 LS Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,100,000

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - DC Cable (4MM)
DC Cable (4MM)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 195

2 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்