காட்டும் 1-25 of 53 விளம்பரங்கள்

கொட்டாவ உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2 KW system 200-240 units
2 KW system 200-240 units

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 395,000

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 20 KW system 2000-2200 units
20 KW system 2000-2200 units

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,990,000

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 15 KW system 1500-1800 units
15 KW system 1500-1800 units

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,990,000

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Denyo 220KVA Generator
Denyo 220KVA Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,650,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Denyo 150 KVA Generator
Denyo 150 KVA Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,450,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Yanmar 45 kva Generator
Yanmar 45 kva Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,400,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - AIRMAN 60KVA GENERATOR
AIRMAN 60KVA GENERATOR

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,750,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Denyo 60 KVA ES Generator
Denyo 60 KVA ES Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,850,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3 KW System 300-360 Units
3 KW System 300-360 Units

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 560,000

5 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 5 KW system 500-600 units
5 KW system 500-600 units

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 850,000

5 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 7 Kilo Watts Solar System
7 Kilo Watts Solar System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,100,000

8 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 15 Kilo Watts Solar System
15 Kilo Watts Solar System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,000,000

8 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 1 Kilo Watt Solar System
1 Kilo Watt Solar System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 275,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 10 Kilo Watts Solar System
10 Kilo Watts Solar System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,650,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 20 Kilo Watts Solar System
20 Kilo Watts Solar System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,000,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 4 Kilo Watts Solar System
4 Kilo Watts Solar System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 700,000

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2 Kilo Watts Solar System
2 Kilo Watts Solar System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 375,000

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 1 KW Solar-Net Accounting
1 KW Solar-Net Accounting

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 295,000

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 4 KW Solar PV System
4 KW Solar PV System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 740,000

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3 Kilo Watts Solar
3 Kilo Watts Solar

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 560,000

16 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 5 Kilo Watts Solar
5 Kilo Watts Solar

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 850,000

16 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 7KW Pv System
7KW Pv System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,100,000

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 10 KW Solar PV System
10 KW Solar PV System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,675,000

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2 KW Net Metering system
2 KW Net Metering system

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 375,000

21 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 10 KW PV System
10 KW PV System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,600,000

21 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்