காட்டும் 1-17 of 17 விளம்பரங்கள்

பொரலஸ்கமுவ உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - PRESCOTT Silent Diesel Generator 10.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 10.5KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 625,000

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 188,500

21 நிமிடங்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW
PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 114,800

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - PRESCOTT Diesel Welding Generator 5.0kW
PRESCOTT Diesel Welding Generator 5.0kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 224,900

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - PRESCOTT Silent Diesel Generator 10.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 10.5KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 625,000

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - TOTAL Petrol Generator 1.2kW
TOTAL Petrol Generator 1.2kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 29,600

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - TOTAL Petrol Generator 3.0kW
TOTAL Petrol Generator 3.0kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 49,900

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - FLINT Self-Start Generator 3.5KW Digital
FLINT Self-Start Generator 3.5KW Digital

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 61,800

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - FLINT Self-Start Petrol Generator 2.5KW
FLINT Self-Start Petrol Generator 2.5KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 49,800

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - FLINT Self-Start Generator 2.5KW Digital
FLINT Self-Start Generator 2.5KW Digital

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 54,600

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - TOTAL Diesel Welder Generator 4.6KW
TOTAL Diesel Welder Generator 4.6KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 209,950

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - TOTAL Self Start Petrol Generator 5.5kW
TOTAL Self Start Petrol Generator 5.5kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 114,950

19 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - FLINT Self-Start Petrol Generator 3.5KW
FLINT Self-Start Petrol Generator 3.5KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 54,950

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - TOTAL Single&Three Phase Generator 5.0kW
TOTAL Single&Three Phase Generator 5.0kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 189,600

26 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - TOTAL Petrol Generator 800W
TOTAL Petrol Generator 800W

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 21,950

30 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - NAWALOKA ATS Diesel Generator 6.5KW
NAWALOKA ATS Diesel Generator 6.5KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 185,000

31 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Auto Dark Welding Helmet Solar & Battery
Auto Dark Welding Helmet Solar & Battery

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 5,500

34 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - NAWALOKA Silent Diesel Generator 5.5KW
NAWALOKA Silent Diesel Generator 5.5KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 165,000

38 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்