காட்டும் 1-18 of 18 விளம்பரங்கள்

தெஹிவளை உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 320 KVA Diesel Generator
320 KVA Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 6,950,000

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - DENYO 220 SP JAPAN
DENYO 220 SP JAPAN

கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 3,200,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 65 KVA Soundproof generator
65 KVA Soundproof generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,825,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 320 KVA Diesel Generator
320 KVA Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 6,950,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 85 KVA sound proof Diesel Generator
85 KVA sound proof Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,765,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 30 KVA sound proof Diesel Generator
30 KVA sound proof Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 938,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 100 KVA Sound Proof Diesel Generator
100 KVA Sound Proof Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,995,000

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 320KVA Mobile Sound Proof Generator
320KVA Mobile Sound Proof Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 6,950,000

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 60 KVA soundproof Diesel Generator
60 KVA soundproof Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,490,000

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 50 KVA soundproof Diesel Generator
50 KVA soundproof Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,315,000

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 40 KVA soundproof Diesel Generator
40 KVA soundproof Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 995,000

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 25 KVA sound proof Diesel Generator
25 KVA sound proof Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 820,000

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 15 KVA soundproof generator
15 KVA soundproof generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 649,000

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Generator
Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 10,600

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 5KVA Diesel Generator
5KVA Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 299,500

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 85 KVA Generator
85 KVA Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,190,000

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 20 KVA Diesel Generator
20 KVA Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 895,000

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 30 KVA Diesel Generator
30 KVA Diesel Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 995,000

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Generator
Generator

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 385,000

22 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்