காட்டும் 1-25 of 331 விளம்பரங்கள்

அதுருகிரிய உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - PANELS SYSTEMS (SOLAR-2KW)
PANELS SYSTEMS (SOLAR-2KW)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 395,000

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 12kVA 10kW 46Amp Diesel Generator 230V
12kVA 10kW 46Amp Diesel Generator 230V

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 575,000

1 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2kw solar site (2000w)
2kw solar site (2000w)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 395,000

1 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SUNTREE- (MC4)
SUNTREE- (MC4)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 200

2 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - INVT iNVERTER 2KW
INVT iNVERTER 2KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 79,500

2 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 4kw system (# 400- 480 Units)
4kw system (# 400- 480 Units)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 695,000

3 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3kw system (#300-360 Units)
3kw system (#300-360 Units)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 595,000

3 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2kw system (200-240 units)
2kw system (200-240 units)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 395,000

3 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Mono Black Panel
Mono Black Panel

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

3 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - #270w solar panel (#Poly Panel)
#270w solar panel (#Poly Panel)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 18,500

3 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 325W SOLAR PANEL (#72 cell)
325W SOLAR PANEL (#72 cell)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

3 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Petrol Generator 3kW Nawaloka with AVR
Petrol Generator 3kW Nawaloka with AVR

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 53,700

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2.2kW Key Start Petrol Generator LUTIAN
2.2kW Key Start Petrol Generator LUTIAN

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 46,900

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 5.5kW Key Start Generator KZM Nawaloka
5.5kW Key Start Generator KZM Nawaloka

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 106,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Petrol 3 KVA NAVIGATOR Generator Copper
Petrol 3 KVA NAVIGATOR Generator Copper

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 54,900

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - solar panel ##270W (Q Cell)
solar panel ##270W (Q Cell)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 18,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 270W SOLAR PANEL(#Hanwha)
270W SOLAR PANEL(#Hanwha)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 18,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - solar panel (Mono Black Panel) 300W
solar panel (Mono Black Panel) 300W

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Mono black solar panel (60Cell)
Mono black solar panel (60Cell)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Hanwha Panel (270W) Q Cell
Hanwha Panel (270W) Q Cell

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 18,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - JUST 325W SOLAR PANEL #72CELL
JUST 325W SOLAR PANEL #72CELL

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar panel (#325W Just)
Solar panel (#325W Just)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - MC4 connector (SUNTREE)
MC4 connector (SUNTREE)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 200

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Black Panels (solar)
Black Panels (solar)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar panels black mono (300w)
Solar panels black mono (300w)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 325W SOLAR PANEL
325W SOLAR PANEL

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

1 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்