காட்டும் 1-25 of 332 விளம்பரங்கள்

அதுருகிரிய உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Petrol Generator 3kW Nawaloka with AVR
Petrol Generator 3kW Nawaloka with AVR

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 53,700

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2.2kW Key Start Petrol Generator LUTIAN
2.2kW Key Start Petrol Generator LUTIAN

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 46,900

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Nawaloka 6.5kW Diesel Generator ATS AVR
Nawaloka 6.5kW Diesel Generator ATS AVR

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 185,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2.2kW Key Start Petrol Generator LUTIAN
2.2kW Key Start Petrol Generator LUTIAN

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 46,900

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Petrol Generator 3kW Nawaloka with AVR
Petrol Generator 3kW Nawaloka with AVR

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 53,700

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 5.5kW Nawaloka Diesel Generator Silent
5.5kW Nawaloka Diesel Generator Silent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 165,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - JUST PANEL ##(275W)
JUST PANEL ##(275W)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 19,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Just Solar Panel (275W)
Just Solar Panel (275W)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 19,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR PANEL - (325W JUST)
SOLAR PANEL - (325W JUST)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR INVERER (5KW - OMNIK)
SOLAR INVERER (5KW - OMNIK)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 149,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR INVERER (4KW - OMNIK)
SOLAR INVERER (4KW - OMNIK)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 128,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR INVERER (3KW TL-2 - OMNIK)
SOLAR INVERER (3KW TL-2 - OMNIK)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 110,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR INVERER (2KW - OMNIK)
SOLAR INVERER (2KW - OMNIK)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 89,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR INVERER (1KW - OMNIK)
SOLAR INVERER (1KW - OMNIK)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 69,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter (omnik-2KW)
Solar Inverter (omnik-2KW)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 89,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter (omnik-3KW TL-2)
Solar Inverter (omnik-3KW TL-2)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 110,500

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter (omnik-5KW)
Solar Inverter (omnik-5KW)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 149,500

2 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter (omnik-4KW)
Solar Inverter (omnik-4KW)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 128,500

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter (omnik-1KW)
Solar Inverter (omnik-1KW)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 69,500

3 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar system (3kw-omnik inverter)
Solar system (3kw-omnik inverter)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 595,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2 KW solar system (German technology)
2 KW solar system (German technology)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 395,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - off-grid inverter (INVT1KW INVERTER)
off-grid inverter (INVT1KW INVERTER)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 59,500

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2KW SOLAR SYSTEM (220-240 Units)
2KW SOLAR SYSTEM (220-240 Units)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 395,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3KW SOLAR SYSTEM (340-360 Units)
3KW SOLAR SYSTEM (340-360 Units)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 595,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 4KW SOLAR SYSTEM (460- 480 Units)
4KW SOLAR SYSTEM (460- 480 Units)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 695,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 5KW SOLAR SYSTEM ( 580-600 Units)
5KW SOLAR SYSTEM ( 580-600 Units)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 850,000

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR SYSTEM (340-360 Units) 3KW
SOLAR SYSTEM (340-360 Units) 3KW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 595,000

4 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்