காட்டும் 1-25 of 33 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SQ3 Generator Automatic Transfer Switch
SQ3 Generator Automatic Transfer Switch

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 14,500

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3kVA/2.45kW Offgrid Inverter
3kVA/2.45kW Offgrid Inverter

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 68,500

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2kVA/1.5kW Offgrid Inverter
2kVA/1.5kW Offgrid Inverter

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 58,500

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SQ5 Automatic Change-over switch
SQ5 Automatic Change-over switch

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 17,500

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Germany Q-CELL 250W
Germany Q-CELL 250W

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 19,500

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - MC4 " Y" Connector
MC4 " Y" Connector

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,350

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Hybrid Charger+ Inverter (5.0kVA)
Hybrid Charger+ Inverter (5.0kVA)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 126,500

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Hybrid Charger+ Inverter (3.2kVA)
Hybrid Charger+ Inverter (3.2kVA)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 81,500

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - (4P) AC -Isolater (32A) IP66
(4P) AC -Isolater (32A) IP66

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 4,500

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - DC Isolater - (64A) IP66
DC Isolater - (64A) IP66

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 6,250

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - DC SPD (3p) - 1500V Solar
DC SPD (3p) - 1500V Solar

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 9,750

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - DC SPD (2P) Solar
DC SPD (2P) Solar

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 4,850

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - SOLAR SPD(2P) AC
SOLAR SPD(2P) AC

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,950

15 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 290W - Twin Peak(REC)
290W - Twin Peak(REC)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,500

34 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 270W Solar Penal (Renasola)
270W Solar Penal (Renasola)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 18,650

35 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 6mm DC Solar Cable
6mm DC Solar Cable

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 165

35 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 4mm DC Solar Cable
4mm DC Solar Cable

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 125

35 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 20kW String Inverter (Kstar)
20kW String Inverter (Kstar)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 317,000

35 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 15kW String Inverter (Kstar)
15kW String Inverter (Kstar)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 287,000

35 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 10kW String Inverter (Kstar)
10kW String Inverter (Kstar)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 250,000

35 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2kW String Inverter (Kstar)
2kW String Inverter (Kstar)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 64,000

35 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3kW String Inverter (Kstar)
3kW String Inverter (Kstar)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 78,000

35 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 330W Solar Penal - Jinko
330W Solar Penal - Jinko

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 24,000

36 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - MPPT Charger Controller (40A)
MPPT Charger Controller (40A)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 26,500

37 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - MPPT Charger Controller (20A)
MPPT Charger Controller (20A)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 15,900

37 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்