காட்டும் 1-25 of 26 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Micro Inverter 248W - Envertech
Micro Inverter 248W - Envertech

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 16,500

6 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 290W Twin Peak (REC)
290W Twin Peak (REC)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

8 மணித்தியாளம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - CNC Router Cutting & Engraving
CNC Router Cutting & Engraving

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 195,000

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Micro Inverter 500W - Envertech
Micro Inverter 500W - Envertech

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 30,990

7 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 30W Solar Street Light
30W Solar Street Light

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 59,500

13 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2kVA/1.5kW Offgrid Inverter
2kVA/1.5kW Offgrid Inverter

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 58,500

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - MC4 " Y" Connector
MC4 " Y" Connector

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,350

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Hybrid Charger+ Inverter (5.0kVA)
Hybrid Charger+ Inverter (5.0kVA)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 126,500

14 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Panel (jinko - 300W)
Solar Panel (jinko - 300W)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 24,500

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Panel Yingli 300W (Mono)
Solar Panel Yingli 300W (Mono)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 24,500

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar DC Cable - 6mm
Solar DC Cable - 6mm

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 165

34 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 10A Charger Controller
10A Charger Controller

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,900

36 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 150W Solar Panel
150W Solar Panel

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 12,950

36 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 100W Solar Panel
100W Solar Panel

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 11,500

36 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 10W Solar Penal
10W Solar Penal

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,100

36 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Mini Solar Power System
Mini Solar Power System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 14,500

39 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 5KW String Inverter (Kstar)
5KW String Inverter (Kstar)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 130,000

39 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - OFF-Grid Inverter 5.0kVA (Tech Fine)
OFF-Grid Inverter 5.0kVA (Tech Fine)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 99,900

39 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - OFF-Grid Inverter 3.5kVA (Tech Fine)
OFF-Grid Inverter 3.5kVA (Tech Fine)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 69,000

39 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - OFF-Grid Inverter 2.0kVA (Tech Fine)
OFF-Grid Inverter 2.0kVA (Tech Fine)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 58,500

39 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - OFF-Grid Inverter 1.5kVA (Tech Fine)
OFF-Grid Inverter 1.5kVA (Tech Fine)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 41,500

40 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2kW Solar systems(240 Units)
2kW Solar systems(240 Units)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 350,000

40 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter - Fronius 10kW
Solar Inverter - Fronius 10kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 428,000

46 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter - Fronius 5kW
Solar Inverter - Fronius 5kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 262,000

46 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter - Fronius 3kW
Solar Inverter - Fronius 3kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 215,000

46 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்