காட்டும் 1-25 of 58 விளம்பரங்கள்

கொழும்பு 6 உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Micro Inverter 248W - Envertech
Micro Inverter 248W - Envertech

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 16,500

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 290W Twin Peak (REC)
290W Twin Peak (REC)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 23,950

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 300W Solar Panel - Yingli
300W Solar Panel - Yingli

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 19,950

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 300W Solar Panel - Jinko
300W Solar Panel - Jinko

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 19,950

5 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter - KACO 6.5kW
Solar Inverter - KACO 6.5kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 289,000

5 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Micro Inverter 500W - Envertech
Micro Inverter 500W - Envertech

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 30,990

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 30W Solar Street Light
30W Solar Street Light

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 59,500

17 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter - Solax 10kW
Solar Inverter - Solax 10kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 225,000

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Panel - Yingli Mono (335W)
Solar Panel - Yingli Mono (335W)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 24,800

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2kVA/1.5kW Offgrid Inverter
2kVA/1.5kW Offgrid Inverter

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 58,500

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Panel - Jinko 300W (mono)
Solar Panel - Jinko 300W (mono)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 22,950

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Penal (Jinko -320W)
Solar Penal (Jinko -320W)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 19,950

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - MC4 " Y" Connector
MC4 " Y" Connector

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,350

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Hybrid Charger+ Inverter (5.0kVA)
Hybrid Charger+ Inverter (5.0kVA)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 126,500

18 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 5kW Solar Systems
5kW Solar Systems

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 535,000

20 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3KW Solar Systems
3KW Solar Systems

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 470,000

22 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2kW Solar Systems
2kW Solar Systems

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 350,000

22 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter 3kW Kstar
Solar Inverter 3kW Kstar

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 79,500

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2kW Solar Inverter Kstar
2kW Solar Inverter Kstar

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 65,000

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter - Fronius 27kW
Solar Inverter - Fronius 27kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 622,000

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 300W Mono 60Cell (Yingli)
300W Mono 60Cell (Yingli)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 22,950

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter - Fronius 3kW
Solar Inverter - Fronius 3kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 215,000

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter - KACO 50kW XL
Solar Inverter - KACO 50kW XL

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 815,000

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar Inverter - KACO 20kW
Solar Inverter - KACO 20kW

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 460,000

32 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - Solar DC Cable - 6mm
Solar DC Cable - 6mm

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 165

38 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்