මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

රූපවාහිණී යන්ත්‍ර විකිණීමට වාද්දුව

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි