වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි රූපවාහිනි

රූපවාහිනි-කළුතර - USB support TVS
USB support TVS

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 10,000

දින 1
රූපවාහිනි-කළුතර - Original Sony Lcd 19" Bravia TV
Original Sony Lcd 19" Bravia TV

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 7,500

දින 1
රූපවාහිනි-කළුතර - TCL 24 LED
TCL 24 LED

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 2,800

දින 2
රූපවාහිනි-කළුතර - Brand new Hisense Tv . 3 year warranty
Brand new Hisense Tv . 3 year warranty

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 25,000

දින 2
රූපවාහිනි-කළුතර - Old TV
Old TV

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 3,000

දින 3
රූපවාහිනි-කළුතර - Panasonic led tv full hd 43"
Panasonic led tv full hd 43"

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 65,000

දින 4
රූපවාහිනි-කළුතර - Sony Bravia
Sony Bravia

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 5,000

දින 5
රූපවාහිනි-කළුතර - Sharp LED AQUOS Tv
Sharp LED AQUOS Tv

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 45,000

දින 5
රූපවාහිනි-කළුතර - LED tv එක ඉක්මනින් ව්කිනීමට
LED tv එක ඉක්මනින් ව්කිනීමට

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 16,000

දින 6
රූපවාහිනි-කළුතර - Coloured TV
Coloured TV

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 5,000

දින 6
රූපවාහිනි-කළුතර - SONY INTERNET TV
SONY INTERNET TV

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 75,000

දින 6
රූපවාහිනි-කළුතර - Abans 32 LED TV
Abans 32 LED TV

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 24,900

දින 8
රූපවාහිනි-කළුතර - Flat screen colour T.V
Flat screen colour T.V

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 9,500

දින 9
රූපවාහිනි-කළුතර - Sony Bravia
Sony Bravia

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 90,000

දින 10
රූපවාහිනි-කළුතර - 32" Full HD LED Digital TV
32" Full HD LED Digital TV

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 31,500

දින 11
රූපවාහිනි-කළුතර - Sony 40ex520 (40''led tv)
Sony 40ex520 (40''led tv)

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 45,000

දින 12
රූපවාහිනි-කළුතර - BRAND NEW INNOVEX CURVED 32" HD LED TV
BRAND NEW INNOVEX CURVED 32" HD LED TV

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 25,900

දින 12
රූපවාහිනි-කළුතර - Sony Bravia W650D Smart LED TV 48inch
Sony Bravia W650D Smart LED TV 48inch

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 100,000

දින 12
රූපවාහිනි-කළුතර - Sony original colored tv
Sony original colored tv

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 7,500

දින 13
රූපවාහිනි-කළුතර - INNOVEX 24 TV (NEW)
INNOVEX 24 TV (NEW)

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 17,500

දින 14
රූපවාහිනි-කළුතර - TV with HIFI segue
TV with HIFI segue

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 60,000

දින 17
රූපවාහිනි-කළුතර - INNOVEX 32 INCH TV
INNOVEX 32 INCH TV

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 22,990

දින 19
රූපවාහිනි-කළුතර - Television
Television

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 60,000

දින 19
රූපවාහිනි-කළුතර - Samsung 28" tv
Samsung 28" tv

කළුතර, රූපවාහිනි

රු 16,500

දින 20
රූපවාහිනි-කළුතර - ABANS 32" LED TV + WALL BRACKET
ABANS 32" LED TV + WALL BRACKET

සාමාජිකයාකළුතර, රූපවාහිනි

රු 21,900

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!