වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 125 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland xp 50 keybord
Roland xp 50 keybord

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 59,990

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Tuner
Tuner

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,250

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha psr-E223 *Digital Keyboard*
Yamaha psr-E223 *Digital Keyboard*

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,900

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Soundcraft Venue Ll 32 Channel
Soundcraft Venue Ll 32 Channel

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland Keyboard
Roland Keyboard

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Box Guitar
Box Guitar

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha psr e423
Yamaha psr e423

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Peavey cs 4000 power amplifier
Peavey cs 4000 power amplifier

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - 900 Nexus Cansole
900 Nexus Cansole

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Single Top Player
Single Top Player

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Soundcraft Spirit 8 Channel 16
Soundcraft Spirit 8 Channel 16

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland E 35 keybord
Roland E 35 keybord

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,500

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Speakar Set
Speakar Set

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha RGX 820j
Yamaha RGX 820j

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Sound Craft Mixer Channels 12
Sound Craft Mixer Channels 12

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland Xp 50 Keyboards
Roland Xp 50 Keyboards

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 56,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Electronic Lead Guitar
Electronic Lead Guitar

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Equlizer
Equlizer

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Sound monitor
Sound monitor

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha Bbg5a Bass Guitar
Yamaha Bbg5a Bass Guitar

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Classical Folk Gut Guitar
Classical Folk Gut Guitar

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - 3600 power amp ground audio
3600 power amp ground audio

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Echoslap congo drum
Echoslap congo drum

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Flight Case
Flight Case

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Amplifier
Amplifier

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!