වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 230 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Bass Bin
Bass Bin

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Box guitar
Box guitar

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Inkle Mixer
Inkle Mixer

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Music Man Bass Guitar
Music Man Bass Guitar

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 260,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Roland Spd20x
Roland Spd20x

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 98,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Yamaha Stage Custom
Yamaha Stage Custom

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 175,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - FERNANDES GUITTER
FERNANDES GUITTER

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - 3 way monitor box
3 way monitor box

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Bass bin
Bass bin

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Electric Acoustic Guitar
Electric Acoustic Guitar

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Drum Set
Drum Set

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 39,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Guitar
Guitar

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Octapad Midi 20
Octapad Midi 20

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - GFX8 Guitar effect processor
GFX8 Guitar effect processor

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Soundcraft & Yamaha Mixer
Soundcraft & Yamaha Mixer

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Single Top Speaker
Single Top Speaker

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - DJ flight cases
DJ flight cases

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Speaker Sound
Speaker Sound

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - JBL Srx 725
JBL Srx 725

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Ground audio 3600w
Ground audio 3600w

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Sound Mixer
Sound Mixer

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Complete Wedding Sound System
Complete Wedding Sound System

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Footswitch
Footswitch

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,800

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Musical-instruments
Musical-instruments

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Dj consol
Dj consol

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!