වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Harmonium
Harmonium

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Yamaha Psr S 650
Yamaha Psr S 650

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Olan Keybord
Olan Keybord

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Single top 1500W
Single top 1500W

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Harman Kardon HK 825 preamplifier
Harman Kardon HK 825 preamplifier

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Plenat Drum
Plenat Drum

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 23,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Sound setup
Sound setup

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - G.f.x.8
G.f.x.8

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Mini Moving Stage Light
Mini Moving Stage Light

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,900

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Mini LED par can/ Dj stage light
Mini LED par can/ Dj stage light

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,300

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Piezo Plates for Drums ( පීසෝ ප්ලේට්)
Piezo Plates for Drums ( පීසෝ ප්ලේට්)

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Octapad Sample Tone(vimukthi Wave Tone Pack 2)
Octapad Sample Tone(vimukthi Wave Tone Pack 2)

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Yamaha Beats/style
Yamaha Beats/style

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Roland Drums
Roland Drums

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - ස්පීකර්
ස්පීකර්

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Box guitar
Box guitar

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

දින 21
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Sound System
Sound System

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

දින 23
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Guitar
Guitar

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 24
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Top Rcf 1000w
Top Rcf 1000w

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 24
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Yamaha f310
Yamaha f310

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 25
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - SOUNDS Making
SOUNDS Making

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 300,000

දින 25
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Speaker box
Speaker box

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 28
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - PIANO
PIANO

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 200,000

දින 29
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Horn Set
Horn Set

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 32
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Power Can 4
Power Can 4

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!