වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - SPD S Sample pad
SPD S Sample pad

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Behringer 15" Single Top
Behringer 15" Single Top

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Yamaha PSR 540
Yamaha PSR 540

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Yamaha Beats
Yamaha Beats

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Amplifier,phonic
Amplifier,phonic

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Mixer behrinjer
Mixer behrinjer

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - American Audio 12CH Mixer
American Audio 12CH Mixer

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Fantom x6
Fantom x6

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 165,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Ground audio 2600 amp
Ground audio 2600 amp

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Yamaha Mixer
Yamaha Mixer

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 36,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Pioneer dj Mixer
Pioneer dj Mixer

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Thailand 2226
Thailand 2226

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Suzuki Mandolin Japan
Suzuki Mandolin Japan

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Sounds with dj consol
Sounds with dj consol

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 135,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Full setup
Full setup

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 265,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - YAMAHA Psr S750 with expenses & Beat
YAMAHA Psr S750 with expenses & Beat

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - YAMAHA Psr 540 keyboard
YAMAHA Psr 540 keyboard

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Roland D 50
Roland D 50

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - JBL SRX 725
JBL SRX 725

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 72,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Acoustic Guitar Pickup
Acoustic Guitar Pickup

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,800

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Roland td8 module
Roland td8 module

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 72,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Toms 5k
Toms 5k

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Snare stand
Snare stand

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Rotas set
Rotas set

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-රත්නපුර - Roland foot pedal
Roland foot pedal

රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!