වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Ground audio 1200w
Ground audio 1200w

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Peavy 15" sp2
Peavy 15" sp2

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Lx 7 soundcrft
Lx 7 soundcrft

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - 1000W amplifer
1000W amplifer

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Bass bin
Bass bin

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Single top 15"
Single top 15"

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Sound Mixer
Sound Mixer

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - 12 " sneyar
12 " sneyar

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - 12 " brand new cymbal
12 " brand new cymbal

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - සුදු යකඩ ඩ්‍රම්ස් ස්ටෑන්ඩ්
සුදු යකඩ ඩ්‍රම්ස් ස්ටෑන්ඩ්

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Drum stand ALumex
Drum stand ALumex

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,290

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Double PAD stand
Double PAD stand

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Drum tom kit
Drum tom kit

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland xp10 (japan)
Roland xp10 (japan)

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - SPD 11 Octopads
SPD 11 Octopads

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 58,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - amplifier
amplifier

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 46,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - 14 Hi Hat plate pair Taiwan
14 Hi Hat plate pair Taiwan

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,800

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland SPD 11 pad
Roland SPD 11 pad

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 69,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - TD 08 Drum Machine
TD 08 Drum Machine

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Alesis dm 6 usb kit
Alesis dm 6 usb kit

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - PV.Amp W3600.
PV.Amp W3600.

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Electric guitar
Electric guitar

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Boldvin English Piano
Boldvin English Piano

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 165,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Yamaha S710
Yamaha S710

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - SAMICK Guitar
SAMICK Guitar

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!