වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 668 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64gb (New)
Apple iPhone 6 64gb (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

විනාඩි 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 5 (Used)
Nokia 5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

විනාඩි 15
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S6 32 GB (Used)
Samsung Galaxy S6 32 GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC One M8 32gb (Used)
HTC One M8 32gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S8 Black 64GB (Used)
Samsung Galaxy S8 Black 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 73,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S7 (Used)
Samsung Galaxy S7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y6 pro (Used)
Huawei Y6 pro (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,250

පැය 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo F1s (Used)
Oppo F1s (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y5 2 (Used)
Huawei Y5 2 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 6 (Used)
Nokia 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 . (Used)
Apple iPhone 6 . (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 16 GB (Used)
Apple iPhone 6 16 GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC One Mini (Used)
HTC One Mini (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note 3 (Used)
Samsung Galaxy Note 3 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S2 16 gb (Used)
Samsung Galaxy S2 16 gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 36,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 92,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Leagoo m9 (New)
Leagoo m9 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone SE 16GB (Used)
Apple iPhone SE 16GB (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 24,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!