වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 560 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 32GB (Used)
Apple iPhone 7 32GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 62,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 84,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 68,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR3 2017 (Used)
Huawei GR3 2017 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 Prime 2 (New)
Samsung Galaxy J7 Prime 2 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus Red colour Full Set (Used)
Apple iPhone 7 Plus Red colour Full Set (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 86,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 32GB (Used)
Huawei GR5 32GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S8 64GB (Used)
Samsung Galaxy S8 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J1 ace (Used)
Samsung Galaxy J1 ace (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Nova 2i L22 (Used)
Huawei Nova 2i L22 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 1280 (Used)
Nokia 1280 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 1,100

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - LG Magna Full Set (Used)
LG Magna Full Set (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,400

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 2016 (Used)
Huawei GR5 2016 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,508

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone X (Used)
Apple iPhone X (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 130,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 4S i phone 4 (Used)
Apple iPhone 4S i phone 4 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 Prime Gold (New)
Samsung Galaxy J7 Prime Gold (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!