දැන්විම් 753 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 8 Plus 256 Original
Apple iPhone 8 Plus 256 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 137,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus 32gb Original
Apple iPhone 7 Plus 32gb Original

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 83,000

විනාඩි 34
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus 32gb Original
Apple iPhone 7 Plus 32gb Original

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 83,000

විනාඩි 41
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei y3 2017 Original
Huawei y3 2017 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung S7 Edge Original
Samsung S7 Edge Original

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 47,500

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR 5 2017 Original
Huawei GR 5 2017 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7PLUS 128GB RED Original
Apple iPhone 7PLUS 128GB RED Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 93,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 64GB Original
Apple iPhone 6S 64GB Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 47,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung A5 2015 Original
Samsung A5 2015 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung S8 Original
Samsung S8 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 34,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 16GB Gold Original
Apple iPhone 16GB Gold Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5 16GB Original
Apple iPhone 5 16GB Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung S8+ 64GB Original
Samsung S8+ 64GB Original

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 78,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 plus Original
Apple iPhone 7 plus Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 78,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung S8 Original
Samsung S8 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 85,900

පැය 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung S6 128GB Original
Samsung S6 128GB Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S 16GB Gold Original
Apple iPhone 5S 16GB Gold Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64 Original
Apple iPhone 6 64 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung J 7 max Original
Samsung J 7 max Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y3 - 2017 Original
Huawei Y3 - 2017 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64GB Original
Apple iPhone 6 64GB Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 35,500

පැය 7
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 4s 32GB Original
Apple iPhone 4s 32GB Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 plus Original
Apple iPhone 7 plus Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 83,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6s rose gold Original
Apple iPhone 6s rose gold Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 53,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 6 Black Original
Nokia 6 Black Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung A5 2016 Original
Samsung A5 2016 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!