දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - J7 (2016) Gold LCD Display
J7 (2016) Gold LCD Display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - PNY SD card
PNY SD card

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Huawei nova 2 back cover
Huawei nova 2 back cover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - LEXAR 256gb 633x SDHC Memory Card
LEXAR 256gb 633x SDHC Memory Card

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 22,000

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Power Bank
Power Bank

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 900

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung gear smart watch
Samsung gear smart watch

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 35,000

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Blutooth Selfie stick
Blutooth Selfie stick

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 850

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung j2 2016 backcover
Samsung j2 2016 backcover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 350

දින 24
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 3-in-1 Universal Phone Camera Lens Kit
3-in-1 Universal Phone Camera Lens Kit

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 499

දින 31
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - I phone Charger cable protector
I phone Charger cable protector

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 200

දින 32
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung s3 original led display
Samsung s3 original led display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

දින 33
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Virtual Reality
Virtual Reality

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 850

දින 33
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 32GB MEMORY CARDS
32GB MEMORY CARDS

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,600

දින 38
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 5s Back cover
5s Back cover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 38
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - R sim 12(4G)
R sim 12(4G)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 42
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Micro SD (Samsung class 10)
Micro SD (Samsung class 10)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

දින 45
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Sony Power banks
Sony Power banks

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,700

දින 46
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung Galaxy S7 Luminous back cover
Samsung Galaxy S7 Luminous back cover

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 400

දින 47
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple EarPods with 3.5 mm Headphone Plug
Apple EarPods with 3.5 mm Headphone Plug

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 48
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung gear vr
Samsung gear vr

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,000

දින 48
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung power bank
Samsung power bank

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 51
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 6S Back Covers
Iphone 6S Back Covers

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 53
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung Gear Fit
Samsung Gear Fit

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,500

දින 53
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - C Type OTG Cable 2.0
C Type OTG Cable 2.0

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 450

දින 55
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Bluedio Wireless Bluetooth Headset
Bluedio Wireless Bluetooth Headset

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!