වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නල්ලුර් හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 6 64gb (Used)
Apple iPhone 6 64gb (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 5 64 gb (Used)
Apple iPhone 5 64 gb (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - LG G4 For urgent (Used)
LG G4 For urgent (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy A5 (Used)
Samsung Galaxy A5 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone X (New)
Apple iPhone X (New)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 185,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-යාපනය - BlackBerry Z10 (Used)
BlackBerry Z10 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-යාපනය - BlackBerry Leap (Used)
BlackBerry Leap (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy J7 J7nest. Softuse (Used)
Samsung Galaxy J7 J7nest. Softuse (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 6 16 GB Space Gray (Used)
Apple iPhone 6 16 GB Space Gray (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 6 I Phone 64 GB (Used)
Apple iPhone 6 I Phone 64 GB (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-යාපනය - China Mobile (Used)
China Mobile (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 1,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy S3 (Used)
Samsung Galaxy S3 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy Note 8 (New)
Samsung Galaxy Note 8 (New)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 80,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 6S (New)
Apple iPhone 6S (New)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 50,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 18
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Nokia 3 (Used)
Nokia 3 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 18
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei GR7 GR5 2016 (Used)
Huawei GR7 GR5 2016 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 25
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy Ace good conditions (Used
Samsung Galaxy Ace good conditions (Used

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 2,999

දින 28
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Acer Liquid Z s5. (Used)
Acer Liquid Z s5. (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 3,999

දින 29
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 29
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 33
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Xiaomi Modal MDE 40 (Used)
Xiaomi Modal MDE 40 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 37
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Y6 2018 (New)
Huawei Y6 2018 (New)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 42

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!