වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 268 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුලියාපිටිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 64GB Gold (Used)
Apple iPhone 6S 64GB Gold (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 64Gb Gold (Used)
Apple iPhone 6S 64Gb Gold (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F/DS (Used)
Samsung Galaxy Note 9 SM-N960F/DS (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

පැය 8
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung grand prime plus (Used)
Samsung grand prime plus (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 - (Used)
Samsung Galaxy J7 - (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J5 Prime (Used)
Samsung Galaxy J5 Prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Core prime (Used)
Samsung Galaxy Core prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei P9 (Used)
Huawei P9 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Sony Xperia C3 (Used)
Sony Xperia C3 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 7,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 64GB Gold (Used)
Apple iPhone 6S 64GB Gold (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 33,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Nova 3 (Used)
Huawei Nova 3 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y6 16GB (Used)
Huawei Y6 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J3 6 (Used)
Samsung Galaxy J3 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 9,200

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Nova 3i 128gb (Used)
Huawei Nova 3i 128gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S Rose Gold (Used)
Apple iPhone 6S Rose Gold (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 2 (Used)
Nokia 2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!