වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නාරම්මල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy M20 Black (Used)
Samsung Galaxy M20 Black (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

විනාඩි 30
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y6 Prime 2018 (Used)
Huawei Y6 Prime 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 1280 (Used)
Nokia 1280 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 1,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 32GB (Used)
Samsung Galaxy J7 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 8 Sirocco (Used)
Nokia 8 Sirocco (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 1,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 128GB (Used)
Apple iPhone 6S 128GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 33,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5C (Used)
Apple iPhone 5C (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR3 2017 (Used)
Huawei GR3 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 2 (Used)
Huawei Y5 2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 16gb (Used)
Apple iPhone 6 16gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 9,200

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J1 next 2018 (Used)
Samsung Galaxy J1 next 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 32GB (Used)
Apple iPhone 6 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - OnePlus 3T 64GB (Used)
OnePlus 3T 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 White 16GB (Used)
Apple iPhone 6 White 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J6+ (Used)
Samsung Galaxy J6+ (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J1 next prime 2018 (Used)
Samsung Galaxy J1 next prime 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,899

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Sony Xperia XA Dual (Used)
Sony Xperia XA Dual (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 5 16GB (Used)
Nokia 5 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J6+ (Used)
Samsung Galaxy J6+ (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Core Prime (Used)
Samsung Galaxy Core Prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Xiaomi Mi A2 lite (Used)
Xiaomi Mi A2 lite (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!