වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බින්ගිරිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 . (Used)
Apple iPhone 6 . (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - LG K10 2017 (Used)
LG K10 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 27
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei CHC-U01 (Used)
Huawei CHC-U01 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 34
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 36
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo Neo 7 (Used)
Oppo Neo 7 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 43
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - (Used)
(Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 46
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 48
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 48
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 53,000

දින 49
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 PRIME 2018 (Used)
Huawei Y5 PRIME 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 52
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 64gb (Used)
Apple iPhone 6 64gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 52
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 57
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y3 2 (Used)
Huawei Y3 2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 58
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 58
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo F1s (Used)
Oppo F1s (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!