දැන්විම් 131 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-ගම්පහ - Milestones of jazz legends
Milestones of jazz legends

ගම්පහ, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 2,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Korean Electric Guitars
Korean Electric Guitars

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,900

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Deviser Acoustic Guitars Korea
Deviser Acoustic Guitars Korea

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,900

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Bass Guitar
Bass Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Hartke Bass Combo Amp
Hartke Bass Combo Amp

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Semi Acoustic Guitar
Semi Acoustic Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - YAHAMAHA PSR 310
YAHAMAHA PSR 310

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar Pedal(heavy Metal Distortion)
Guitar Pedal(heavy Metal Distortion)

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,800

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Jbl prx 715 powedr monitor
Jbl prx 715 powedr monitor

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 147,500

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Bumarang Knife
Bumarang Knife

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 19,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Orbitrek
Orbitrek

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Weight lifting set
Weight lifting set

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Drum snere
Drum snere

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Soundcraft MFX 12
Soundcraft MFX 12

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gold Standard
Gold Standard

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 5
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-ගම්පහ - Films 60 Pack
Films 60 Pack

ගම්පහ, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 500

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Ab King Pro
Ab King Pro

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - OrbiTrek
OrbiTrek

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,500

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Box Guitar
Box Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - GYM EQUIPMENT - LONG PULL
GYM EQUIPMENT - LONG PULL

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 80,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Bass equaliser
Bass equaliser

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JBL srx 725
JBL srx 725

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 87,500

දින 7
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගම්පහ - Talking Robot - Educational Toy
Talking Robot - Educational Toy

ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 25,000

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - SS leather bat sangakara
SS leather bat sangakara

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cardio Gym Bikes
Cardio Gym Bikes

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!