දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Single top Speakers
Single top Speakers

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Bass equaliser
Bass equaliser

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JBL srx 725
JBL srx 725

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 87,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Jbl srx 718
Jbl srx 718

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 77,500

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - cricket pad
cricket pad

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Acoustic New Guitars
Acoustic New Guitars

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Speaker For Sale
Speaker For Sale

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 4
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-ගම්පහ - Movies 60 to pen drive
Movies 60 to pen drive

ගම්පහ, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 500

දින 4
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-ගම්පහ - Nitro tech whey gold
Nitro tech whey gold

ගම්පහ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 10,750

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - New F Cut Guitars
New F Cut Guitars

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Semi Acoustic Guitar New
Semi Acoustic Guitar New

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,500

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - SPIN BIKE - GYM EQUIPMENT
SPIN BIKE - GYM EQUIPMENT

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - CARDIO GYM BIKE - EQUIPMENT
CARDIO GYM BIKE - EQUIPMENT

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - New Electric Guitars 🎸
New Electric Guitars 🎸

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,900

දින 6
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-ගම්පහ - ENGLISH VINYL LP RECORDS FOR SALE
ENGLISH VINYL LP RECORDS FOR SALE

ගම්පහ, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 1,500

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - CABLE CROSS OVER - GYM EQUIPMENT
CABLE CROSS OVER - GYM EQUIPMENT

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 240,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - SHOULDER PRESS - GYM EQUIPMENT
SHOULDER PRESS - GYM EQUIPMENT

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 130,000

දින 6
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique lamp පැරනි පහන
Antique lamp පැරනි පහන

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Guitar
Guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Power amps
Power amps

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - running machine
running machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - JBL Sound Setup For DJ
JBL Sound Setup For DJ

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 425,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Soundcraft EFX
Soundcraft EFX

සාමාජිකයාගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 9
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Electric guitar
Electric guitar

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-ගම්පහ - Violin
Violin

ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!